Finansowanie zadań oświatowych (wideokonferencja MEN)

27 sierpnia odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty dotyczące finansowania oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński, członkowie ZG Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski, Urszula Woźniak oraz specjalista ds. prawnych Krzysztof Lisowski. Spotkanie odbyło się w formie online.

Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński odniósł się do spraw, które w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego obecnie są priorytetowe, dlatego to one powinny być przedmiotem spotkania. Natomiast sprawy dotyczące nowego sposobu finansowania oświaty w przyszłości winny być przeniesione na kolejne spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Zdaniem ZNP dzisiaj należy rozmawiać o:

 • zapewnieniu bezpiecznych warunków kształcenia w szkołach i placówkach w okresie zagrożenia epidemicznego, w tym wprowadzeniu do obowiązujących przepisów regulacji uprawniającej dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (w tej sprawie ZNP skierował stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego),
 • potrzebie doskonalenia kształcenia w formie zdalnej (ZNP przekazał ministrowi edukacji stanowisko w tej kwestii),
 • uzgodnieniu rozporządzenia płacowego nauczycieli zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (ZNP domagał się m. in. 10-procentowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego),
 • braku środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br., co potwierdzają samorządy.

Przedstawiciele oświatowej „S” nie chcieli podjąć rozmowy na temat podwyżek od września oraz tematu związanego z aktualnym przygotowaniem szkół i przedszkoli do stacjonarnej pracy w dobie epidemii, uważając te kwestie za sprawy poboczne.

Również minister Dariusz Piontkowski nie podzielił propozycji ZNP.

Wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński zaprotestował wobec nazywania Związku Nauczycielstwa Polskiego grupą polityczną.

Ponadto przedstawicielka ZNP ponownie zgłosiła problem wymuszania składania oświadczeń o uznaniu, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie się przez pracowników koronawirusem w trakcie świadczenia pracy (w tej sprawie MEN zajmie stanowisko).

Podczas posiedzenia minister Dariusz Piontkowski przedstawił obecny system finansowania zadań oświatowych, modele finansowania oświaty w innych państwach oraz funkcjonujące w przestrzeni publicznej propozycje zmian w zakresie finansowania oświaty (propozycji tych nie otrzymaliśmy wcześniej mimo dwukrotnego monitu).

Przedstawione propozycje (modele):

 1. Obecny model finansowania oświaty (małe zmiany)
 2. Subwencja oświatowa z finansowaniem na oddział (tylko szkoła podstawowa)
 3. Subwencja oświatowa z finansowaniem na oddział (wszystkie szkoły)
 4. Obecny model finansowania (duże zmiany)
 5. Finansowanie wynagrodzeń przez budżet państwa (likwidacja subwencji)
 6. Likwidacja subwencji oświatowej, przekazywanie środków w inny sposób (np. zwiększenie udziału w podatkach) – zmiana ustrojowa
 7. Finansowanie i przejęcie szkół przez budżet państwa – zmiana ustrojowa

Kolejne spotkanie ma odbyć się w najbliższym czasie.

POWIĄZANE WPISY

28.07.2021

LIST OTWARTY do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Publikujemy LIST OTWARTY do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pań i Panów...

Czytaj więcej

27.07.2021

Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”

21 lipca otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

28.07.2021

LIST OTWARTY do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”
Czytaj więcej

27.07.2021

Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

26.07.2021

Zmarł prof. Antoni Rajkiewicz
Czytaj więcej

22.07.2021

Apel o zaniechanie prac nad pakietem zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

22.07.2021

Związki bez głosu na posiedzeniu sejmowej komisji ws. wotum nieufności wobec ministra Czarnka
Czytaj więcej