Halo, tu Związek!

Polecamy najnowszy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 10 z 7 marca EWYDANIE), a w nim szczególnie nowy cykl pod hasłem „Halo, tu Związek!”, w którym tygodnik oddaje głos prezesom oddziałów ZNP.

W tym numerze Głos pyta o problemy w połowie pierwszego roku reformy edukacji.

Lidia Osińska, prezes Oddziału ZNP w Jędrzejowie, woj. świętokrzyskie:

– Działamy na terenie czterech gmin, są to: Jędrzejów, Nagłowice, Oksa i Sobków. Do naszych 30 ognisk dołączyło ponadto ognisko z Krzelowa z gminy Sędziszów. W sumie oznacza to 514 czynnych zawodowo związkowców oraz 60 członków Sekcji Emerytów i Rencistów. Reforma edukacji dotknęła także i nas – zwolnień jako takich nie było, ale osiem osób przeszło na emerytury, choć chcieli i mogli jeszcze pracować. Cztery osoby zostały przeniesione w stan nieczynny, który kończy się w lutym, i nie ma szans na ich zatrudnienie od 1 marca. Największym problemem jest łączenie etatów w kilku placówkach, nierzadko odległych od siebie po kilka czy nawet kilkanaście kilometrów. Dotyczy to 74 koleżanek i kolegów. (…)

Ale są i dobre wiadomości, na szczęście u nas zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są płatne. Zdarza się jednak, że stałe zajęcia dodatkowe, tzw. kółka, są prowadzone przez nauczycieli nieodpłatnie. (…)

Joanna Smorkowska, prezes Oddziału ZNP w Rumi, woj. pomorskie:

– Nasz oddział liczy ponad 120 związkowców (102 osoby pracujące oraz 24 emerytów i rencistów), skupionych w dziewięciu ogniskach i w sekcji emerytów. (…)

Z czym zatem przychodzą do oddziału koleżanki i koledzy? To głównie problemy prawne związane ze sprawami awansu zawodowego czy powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim. Czasem jest też potrzebne wsparcie przy staraniach o pożyczki czy zapomogi, bowiem funkcjonują u nas scentralizowane na poziomie gminy fundusze: mieszkaniowy, socjalny i zdrowotny. Bardzo ważny jest dla nas fakt, że mamy ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracowników niebędących nauczycielami, który rzeczywiście działa! W 2017 r. administracja i obsługa dostała podwyżkę od 150 do 250 zł, zależnie od stanowiska. Kolejna szykuje się jeszcze w I kwartale br. (…)

Ewa Czopek, prezes Oddziału ZNP w Pile, woj. wielkopolskie:

– Nasz oddział skupia około 500 osób pracujących w oświacie i 130 emerytów. Działa u nas 18 ognisk. (…)

Nauczyciele obawiali się zmian w Karcie i generalnie w prawie oświatowym, co na początku dotyczyło głównie statutów placówek, na bieżąco prowadziliśmy więc szkolenia na ten temat. Szczęśliwie nie było problemów z wynagrodzeniami za zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Wszystkie one są płatne, najczęściej jako godziny ponadwymiarowe. (…)

Więcej w Głosie, str. 7

POWIĄZANE WPISY

28.07.2021

LIST OTWARTY do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Publikujemy LIST OTWARTY do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pań i Panów...

Czytaj więcej

27.07.2021

Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”

21 lipca otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

28.07.2021

LIST OTWARTY do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”
Czytaj więcej

27.07.2021

Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

26.07.2021

Zmarł prof. Antoni Rajkiewicz
Czytaj więcej

22.07.2021

Apel o zaniechanie prac nad pakietem zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

22.07.2021

Związki bez głosu na posiedzeniu sejmowej komisji ws. wotum nieufności wobec ministra Czarnka
Czytaj więcej