,

Interwencja ZNP: Nowy system podatkowy a niższe pensje

ZNP interweniuje w sprawie nowego systemu podatkowego oraz jego negatywnego wpływu na pensje nauczycieli, oczekując pilnej korekty funkcjonujących rozwiązań.

3 marca 2022 r. Związek wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zwraca się z wnioskiem o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających negatywnym skutkom zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu, polegających na zaniżaniu wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku podatkowego pracownikom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

LIST ZNP

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających negatywnym skutkom zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu, polegających na zaniżaniu wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku podatkowego pracownikom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Na skutek rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 r. nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni otrzymują wynagrodzenie zaniżone nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

W  lutym Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe dotyczące nowego systemu podatkowego oraz jego wpływu na pensje nauczycieli.               

W badaniu wzięło udział ponad 12 tys. respondentów. 47,2 proc. wskazało, że ich wynagrodzenie za styczeń (bez godzin ponadwymiarowych) uległo zmniejszeniu w stosunku do wynagrodzenia pobieranego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. W większości nie otrzymali oni zwrotu utraconego wynagrodzenia (33,2 proc.). W styczniu uległo również zmniejszeniu wynagrodzenie nauczycieli za jedną godzinę ponadwymiarową – tak wskazało 40,1 proc. respondentów.

W przypadku wynagrodzenia za luty (bez godzin ponadwymiarowych) odsetek badanych, których wynagrodzenie uległo zmniejszeniu wyniósł 38,1 proc. W jednostkach samorządu terytorialnego, które wypłaciły już dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) tysiące nauczycieli otrzymało kuriozalnie niskie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, często wysokość tego wynagrodzenia równała się zero, a niektórzy nauczyciele musieli wręcz dopłacić – dysponujemy dowodami.

Zdecydowanie najgorzej kształtowała się sytuacja nauczycieli zatrudnionych w więcej niż jednej szkole/placówce. 77,1 proc. nauczycieli uczestniczących w badaniu – w styczniu otrzymało niższe wynagrodzenie, natomiast w lutym – 58,2 proc. W przypadku wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową 47 proc. otrzymało niższą stawkę.

Nauczyciele otrzymali także drastycznie zmniejszone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nowy system spowoduje również znaczące zmniejszenie wysokości otrzymywanych przez nauczycieli nagród jubileuszowych czy też nagród z tytułu wyróżniającej pracy przyznawanych przez właściwe resorty, dyrektorów szkół i organy prowadzące.

Pauperyzację zawodu nauczyciela pogłębiają nie tylko dysfunkcyjne rozwiązania nowego ładu podatkowego, ale również spadek realnej wartości wynagrodzenia, wysoka inflacja oraz zamrożenie wynagrodzeń nauczycieli od 2020 roku. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie w pilnym trybie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia 2022 r. Należy przy tym podkreślić, że pracownicy oświaty stoją przed nowymi wyzwaniami i zwiększonymi obowiązkami.

Niekorzystny wpływ zmian podatkowych na uposażenia nauczycieli oraz postępująca degradacja usytuowania materialnego wywołuje olbrzymie rozgoryczenie wśród pracowników oraz brak zrozumienia wobec realizowanej przez rząd polityki finansowej w oświacie.

W obecnej sytuacji Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się z interwencją w sprawie nowego systemu podatkowego oraz jego negatywnego wpływu na pensje nauczycieli, oczekując pilnej korekty funkcjonujących rozwiązań.

POWIĄZANE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Zgodnie z ustawą o obowiązku posiadania przez budynki istniejące, w których prowadzony jest najem pomieszczeń,...

Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych

Polecamy materiał Pani Redaktor Adrianny Otręby (TVN24) o zmianach, jakie powinny nastąpić w edukacji. W materiale...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych
Czytaj więcej

22.03.2023

Komunikat i video: Rozmowy z MEiN w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 22.03.2023
Czytaj więcej

20.03.2023

Spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
Czytaj więcej

20.03.2023

Nauczyciel. Gatunek zagrożony
Czytaj więcej