,

Jak bezpiecznie wrócić do szkół i przedszkoli?

25 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał Premierowi RP kilkanaście propozycji zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w szkołach i przedszkolach w czasie epidemii koronawirusa. ZNP proponuje:
 1. wprowadzenie regulacji umożliwiającej dyrektorowi szkoły/placówki, za zgodą organu prowadzącego, przesunięcie rozpoczęcia zajęć stacjonarnych do 14 września
 2. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół/placówek w okresie pandemii
 3. doposażenie szkół/placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego
 4. wyposażenie pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi)
 5. doprecyzowanie przepisów o organizacji pracy szkół/placówek i uszczegółowienie wytycznych MEN, MZ i GIS dot. procedur obowiązujących na terenie szkół w dobie pandemii
 6. automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach
 7. przeprowadzanie badań przesiewowych nauczycieli i pracowników
 8. dostępność do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty
 9. bezpłatne szczepienia na grypę dla pracowników oświaty
 10.  zmniejszenie liczebności klas
 11.  wprowadzenie możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, w przypadku pracowników będących w grupie ryzyka
 12.  wprowadzenie zapisu uprawniającego dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 13.  uregulowanie kwestii wynagradzania pracowników oświaty za pracę w czasie kwarantanny.
Stanowisko ws. bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego przyjęło wczoraj, 24.08 Prezydium ZG ZNP.
– Chcemy, aby premier podjął rzeczywiste działania zapewniające bezpieczne warunki nauki i pracy w szkołach i placówkach. Za daleko niewystarczające uznajemy dotychczasowe działania resortu edukacji w celu ochrony pracowników oświaty – mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Za tydzień spotkamy się w szkołach i przedszkolach. Mamy 4,5 mln uczniów i ponad pół miliona nauczycieli. To ponad pięciomilionowa społeczność szkolna, która powinna mieć zapewnione bezpieczne warunki.
Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego W związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i rosnącymi obawami nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców uczniów o bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie rzeczywistych działań wspomagających szkoły i organy prowadzące w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu pracowników i uczniów. Problematyka dotycząca zapewnienia ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych powinna być traktowana w polityce państwa priorytetowo, zwłaszcza w okresie pandemii. Niestety brak jest długofalowej strategii działania ze strony ministerstwa edukacji. Nierzadko od prominentnych polityków otrzymujemy sprzeczne komunikaty, np. w zakresie stosowania środków ochrony osobistej czy potrzeby szczepień. Obserwujemy natomiast próbę przerzucenia wyłącznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych na dyrektorów i samorządy. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Za daleko niewystarczające uznajemy dotychczasowe działania podejmowanie przez resort edukacji w celu ochrony pracowników oświaty przed zakażeniem koronawirusem na terenie jednostek systemu oświaty. W związku z tym domagamy się: · wprowadzenia regulacji umożliwiającej dyrektorowi szkoły/placówki, za zgodą organu prowadzącego, przesunięcie terminu rozpoczęcia zajęć w formie stacjonarnej do 14 września, · wprowadzenia zapisu uprawniającego dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, · zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek w okresie zagrożenia epidemicznego, · doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego, · wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi), · doprecyzowania przepisów prawa w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oraz uszczegółowienia wytycznych MEN, MZ i GIS w zakresie procedur obowiązujących na terenie szkół i placówek w dobie pandemii, · automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół znajdujących się w czerwonych strefach, · przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, · dostępności do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty, · bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty, · zmniejszenia liczebności klas, · wprowadzenia możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, w przypadku pracowników będących w grupie ryzyka, · uregulowania kwestii wynagradzania pracowników oświaty za pracę w czasie kwarantanny. Za niezbędne uznajemy włączenie partnerów społecznych w proces opiniowania zmian prawnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Decyzje podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego powinny być podyktowane rzeczywistą troską o zdrowie i życie uczniów i pracowników oświaty, a nie względami finansowymi. Za Prezydium ZG ZNP Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

28.07.2021

LIST OTWARTY do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Publikujemy LIST OTWARTY do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pań i Panów...

Czytaj więcej

27.07.2021

Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”

21 lipca otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

28.07.2021

LIST OTWARTY do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”
Czytaj więcej

27.07.2021

Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

26.07.2021

Zmarł prof. Antoni Rajkiewicz
Czytaj więcej

22.07.2021

Apel o zaniechanie prac nad pakietem zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

22.07.2021

Związki bez głosu na posiedzeniu sejmowej komisji ws. wotum nieufności wobec ministra Czarnka
Czytaj więcej