Komunikat ZNP po pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

20 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Ze strony ZNP w posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Broniarz, prezes ZNP, Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP oraz Krzysztof Baszczyński, członek Zarządu Głównego ZNP.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przekazał minister Barbarze Nowackiej stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 18 czerwca 2024 r. w którym Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wzywa stronę rządową do:

  • pilnego podjęcia rozmów i działań dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli mianowanych z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym i stopniem pedagogicznym doktora od 1 września 2024 r., zgodnie z protokołem uzgodnieniowym i przedstawionym przez Związek stanowiskiem z 8 lutego 2024 r.  
  • oraz wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwa wyższego i nauki od 1 stycznia 2025 r. o 15 proc.

Przedstawiciele ZNP omówili zagadnienia wymagające pilnego rozstrzygnięcia, apelując równocześnie o jak najszybsze podjęcie prac merytorycznych w tematycznych grupach roboczych.

Uzgodniono terminy pierwszych posiedzeń grup roboczych:

WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI – 26 czerwca 2024 r. godz. 11:00

Zagadnienia zgłoszone przez przedstawicieli ZNP :

·     jak najszybsze podjęcie prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP dotyczącą powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

·     podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku

·     warunki pracy nauczycieli

·     rozliczanie godzin ponadwymiarowych

·    realizacja godzin ponadwymiarowych

·    zapłata za czas wycieczek szkolnych

·     nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy

     podwyższenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo do 500 zł

AWANS ZAWODOWY I OCENA PRACY – 16 lipca 2024 r.

Rezygnacja w ocenie pracy ze wskaźników procentowych i rozbudowanych kryteriów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI – po 10 sierpnia 2024 r.

·     przewlekłość postępowań (stan epidemii, stan zagrożenia epidemią)  

·     wynagrodzenie zawieszonego nauczyciela po uniewinnieniu lub umorzeniu sprawy

EMERYTURY NAUCZYCIELI ORAZ NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE – 4 lipca 2024 r.

·     przywrócenie prawa do urlopu zdrowotnego nauczycielom, którzy uzyskają uprawnienie do niekorzystnej emerytury stażowej z art. 88a 

·     zmiana ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, poszerzenie grupy uprawnionych oraz obniżenie wieku, w którym można skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego

KWALIFIKACJE, KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – 17 lipca 2024 r.

·         kwalifikacje nauczycieli do edukacji obywatelskiej

·         uporządkowanie wymagań kwalifikacyjnych

·   wydatkowanie środków na doskonalenie zawodowe

Briefing prasowy ZNP po pierwszym posiedzeniu Zespołu

Briefing prasowy ZNP przed pierwszym posiedzeniem Zespołu

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli

17 lipca 2024 r. odbyło się w MEN pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i...

Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli

16 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Grupa...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

15.07.2024

16 i 17 lipca: Grupy robocze ds. awansu i kwalifikacji
Czytaj więcej

15.07.2024

Związkowe abc: Informator dla oddziałów ZNP
Czytaj więcej

10.07.2024

WYNAGRODZENIA: Sprawy wymagające pilnego uregulowania i konkretne propozycje ZNP
Czytaj więcej