List do Premiera: W czasie epidemii cięcia dotykają najsłabszych

Negatywne konsekwencje epidemii w edukacji uderzają w najsłabszych. To m.in.:

  • cięcia zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • ograniczenie czasu pracy świetlic i bibliotek szkolnych,
  • likwidacja etatów.

Apelujemy do premiera o osobiste zainteresowanie się problemem i przeznaczenie dodatkowych środków na realizację tych zadań szkoły. Oto nasz list do szefa rządu w tej sprawie.

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Związek Nauczycielstwa Polskiego sygnalizuje poważny problem dotyczący drastycznych oszczędności w oświacie projektowanych od nowego roku szkolnego. Szczególnie bulwersujące są cięcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ograniczenie czasu pracy świetlic i bibliotek szkolnych poprzez likwidację etatów. Spostrzeżenia te wynikają z analizy zaopiniowanych przez ZNP arkuszy organizacji pracy szkół. W arkuszach zawarte zostały rozwiązania niekorzystne dla uczniów wymagających wsparcia ze strony nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów – godziny pracy tych nauczycieli ulegają znaczącej redukcji.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Pomoc ta jest istotna dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza w kontekście edukacji włączającej, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci i młodzieży.

Ponadto zwracamy uwagę, że wsparcie psychologiczno-pedagogiczne jest nieodzowne w dobie zagrożenia epidemicznego, z którym prawdopodobnie będziemy zmagali się również w przyszłym roku szkolnym. Znajdujemy się w niezwykle trudnej rzeczywistości, mogącej implikować sytuacje kryzysowe w wielu rodzinach. Dlatego tym bardziej nie należy dokonywać oszczędności kosztem zdrowia, w tym także zdrowia psychicznego, młodych ludzi. Te oszczędności są pozorne. W przyszłości poniesiemy znacznie wyższy koszt i to nie tylko w wymiarze finansowym.

To od nas – dorosłych, w tym polityków stanowiących prawo, zależy zabezpieczenie na odpowiednim poziomie potrzeb dzieci i młodzieży. Musimy być odpowiedzialni i wrażliwi na te potrzeby. Musimy pamiętać, że szkoła to nie tylko sfera dydaktyki. To również szeroko rozumiana sfera opieki nad uczniem i wychowankiem.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Premiera o osobiste zainteresowanie się przedstawionym problemem i przeznaczenie dodatkowych – celowych środków finansowych na realizację powyższych zadań szkoły.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

Wniosek ZNP do Premiera RP o dodatek covidowy dla nauczycieli i pracowników

ZNP wnioskuje do Premiera RP o dodatek covidowy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek...

Czytaj więcej

16.08.2021

Sprostowanie dotyczące wypowiedzi prezesa ZNP nt. szczepień nauczycieli

Nie jest prawdą, jak napisał portal www.dziennik.pl, a w ślad za nim także www.gazetaprawna.pl, że wg prezesa ZNP:...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

24.05.2024

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej
Czytaj więcej

17.05.2024

Webinarium “Ochrona małoletnich w placówce oświatowej”- 23 maja
Czytaj więcej

13.05.2024

Po interwencji ZNP nauczyciele klas 1-3 otrzymają bony na laptopy
Czytaj więcej

10.05.2024

NAU: Program „Zwrot składki”
Czytaj więcej

07.05.2024

Webinarium ZNP
Czytaj więcej