List ZNP do Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji zakończenia kadencji

Warszawa, 9 września 2020 r.

Szanowny Pan

dr hab. Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku!

W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego pragnę Panu podziękować za pracę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich i ogromne zaangażowanie na rzecz Konstytucji, państwa, praw człowieka, obywateli w tym także nauczycieli, uczniów i rodziców. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich stał Pan na straży konstytucyjnych wartości i prawa; pomagał Pan najbardziej potrzebującym – słabszym, wykluczonym i pokrzywdzonym, mając zawsze na uwadze prawo i dobro wspólne.

Pragnę także podziękować za zaangażowanie na rzecz edukacji, równego dostępu do kształcenia, prawa do nauki i praw pracowniczych, praw uczniów, rodziców i nauczycieli. Zawsze współpracował Pan z organizacjami pozarządowymi i angażował się Pan w sprawy związane z prawem oświatowym, kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego i edukacją antydyskryminacyjną.

Doceniając Pana działalność obywatelską i edukacyjną w 2018 roku związek uhonorował Pana i Biuro RPO nagrodą ZNP – IKAR, ustanowioną „dla wyłaniania i wyróżniania osób, organizacji, instytucji, których szczególne dokonania w działalności oświatowej i wychowawczej wnoszą nieprzeciętne wartości służące środowisku; świadczą o profesjonalizmie i zaangażowaniu w działaniach na rzecz wychowania w tolerancji i pokoju oraz stanowią inspirację dla młodego pokolenia”.

Pragnę także podziękować za bardzo ważne dla naszego środowiska wsparcie, jakiego udzielił Pan protestującym nauczycielom i pracownikom oświaty w 2019 roku, kiedy walczyliśmy o godność i lepszą edukację. „Jesteście grupą zawodową, która wpływa na kształt Polski bardziej niż inne. Można żałować, że tak często Wasza rola i znaczenie są niedostrzegane, lekceważone, wręcz pomijane. Uważam to za jeden z największych błędów, a może nawet wad systemowych naszej rzeczywistości państwowej” – mówił Pan do pedagogów podczas ubiegłorocznej Gali Konkursu Nauczyciel Roku.

Nauczyciele i uczniowie mogli na Pana liczyć również w ostatnim czasie, kiedy na początku pandemii szkoły, pozostawione same sobie, organizowały kształcenie online. Wówczas eksperci wraz z Biurem RPO przygotowali poradnik dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa podczas zdalnych lekcji, a proces ten koordynowała mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Dziękujemy za Pana pracę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, która jest – tak jak w przypadku nauczycieli – czymś więcej niż pracą. Jest misją.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

22.06.2021

List Prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021

Żegnamy wyjątkowy i niezwykle trudny dla wszystkich rok szkolny. W tym czasie przez wiele miesięcy uczyliśmy się i...

Czytaj więcej

22.06.2021

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 21 czerwca 2021 r. ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

22.06.2021

List Prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu
Czytaj więcej

22.06.2021

Wyjaśnienie ZNP do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej „Czas na porządki w karcie”, 21.06.2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym
Czytaj więcej

18.06.2021

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.