,

Minister edukacji wycofał się z wykreślenia wartości punktowych przy ocenie pracy nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego za niezrozumiałą uznaje decyzję Ministra Edukacji i Nauki, która podważa przyjęte wcześniej ustalenia dot. wykreślenia wartości punktowych stosowanych do oceny poziomu spełniania kryteriów oceny pracy zawartych w rozporządzeniu z 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Poniżej publikujemy list ZNP do ministra edukacji w tej sprawie.

List ZNP do MEiN

Warszawa, 6 lutego 2023 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Panie Ministrze,

Związek Nauczycielstwa Polskiego uznaje za niezrozumiałą decyzję Ministra Edukacji i Nauki, która podważa przyjęte wcześniej ustalenia dotyczące wykreślenia wartości punktowych stosowanych do oceny poziomu spełniania kryteriów oceny pracy zawartych w rozporządzeniu z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Z medialnych wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki jednoznacznie wynikało, że resort edukacji wycofa się z zapisów dotyczących wartości punktowych i procentowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli, które  prowadzą do bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania, a tym samym generujących niepotrzebną biurokrację.

Zastanawia fakt, że mimo stanowiska poszczególnych kuratorów oświaty o braku podstawy prawnej do tworzeniu ww. regulaminów, które przesłane zostało do dyrektorów szkół i placówek, takie regulaminy wraz ze wskaźnikami są nadal sporządzane.  Niestety, jest to dowód na nieskuteczne działania nadzoru pedagogicznego.

W tej sytuacji szczególnie bulwersuje fakt wydania przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w Białymstoku podręcznika Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 r. Publikacja ta zawiera wskazówki wprowadzające w błąd dyrektorów wielu szkół i placówek. Dlatego ZNP oczekuje, że ministerstwo edukacji – za pośrednictwem kuratorów oświaty – poinformuje dyrektorów placówek oświatowych, że treści rozpowszechniane przez to wydawnictwo naruszają przepisy prawa, zwłaszcza, że na ich podstawie przeprowadzane są szkolenia kadry kierowniczej.

Ponadto, Związek Nauczycielstwa Polskiego za kuriozalne przyjmuje wyjaśnienia ministerstwa dotyczące podtrzymania obowiązujących zapisów dotyczących skali punktacji przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli. Zdaniem resortu edukacji obecne rozwiązanie zapewnia pewną jednolitość i porównywalność ocen pracy w kraju  i  przeciwdziała ich subiektywizacji, zaś brak tej regulacji może prowadzić do sytuacji, że dyrektorzy szkół i nauczyciele będą różnie oceniani za poszczególne kryteria.

Jednocześnie w opinii ministerstwa uchylenie przepisów dotyczących punktowej skali oceny poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy może spowodować zwielokrotnienie różnorakich pomocniczych dokumentów służących dokonywaniu oceny pracy.

Panie Ministrze,

będzie odwrotnie,  obowiązujący system zburzy jednolitość i porównywalność ocen w kraju, ponieważ w szkołach i placówkach działających na danym terenie za to samo kryterium dyrektorzy będą przyznawali różne wartości punktowe. Natomiast kwestię tworzenia różnorakich pomocniczych dokumentów (w tym przypadku regulaminów) skutecznie powinien wyeliminować sprawnie działający nadzór pedagogiczny.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje zmiany decyzji w przedmiotowej sprawie i potraktowania dotychczasowych ustaleń z należytą powagą.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli

17 lipca 2024 r. odbyło się w MEN pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i...

Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli

16 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Grupa...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

15.07.2024

16 i 17 lipca: Grupy robocze ds. awansu i kwalifikacji
Czytaj więcej

15.07.2024

Związkowe abc: Informator dla oddziałów ZNP
Czytaj więcej

10.07.2024

WYNAGRODZENIA: Sprawy wymagające pilnego uregulowania i konkretne propozycje ZNP
Czytaj więcej