Nowelizacja art. 63 ustawy Prawo oświatowe. Opinia ZNP

Pan Poseł

Rafał Grupiński

Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawia poniżej opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe (druk nr 2413).

Celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jest między innymi doprecyzowanie regulacji, zawartej w art. 63 ust. 14, dotyczącej udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Zdaniem ustawodawcy obecne brzmienie tego artykułu budzi wątpliwości interpretacyjne i prowadzi często do nadreprezentacji ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych i ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych, które zgłosić mogą dowolną ilość przedstawicieli do komisji konkursowej z uwagi na mnogość zrzeszonych w nich nauczycielskich związków zawodowych.

Zaproponowane nowe brzmienie artykułu 63 ustawy Prawo oświatowe bez wątpienia doprecyzowuje udział przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, ale jednocześnie wyklucza ze składu komisji jeden z reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie, tj. ZNP lub Forum Związków Zawodowych. Zgodnie bowiem z dodanym do artykułu 63 ustępem 14a związki te będą zobligowane wyłonić wspólnego przedstawiciela do składu komisji konkursowej.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o uzupełnienie treści zapisu zawartego w ustępie 14a poprzez dodanie po wyrazach wchodzącej w skład wyrazów tej samej. Proponowana przez nas zmiana umożliwi wyłonienie jednego przedstawiciela z poszczególnych organizacji reprezentatywnych, a nie kandydata wspólnego.

 

POWIĄZANE WPISY

06.12.2021

Wysłuchanie społeczne

Wysłuchanie społeczne ws. #lexCzarnek odbędzie się dziś o godz. 14:00 w sali 111 Sejmu RP oraz online za...

Czytaj więcej

03.12.2021

Lex Czarnek: Wysłuchanie społeczne w poniedziałek, 6.12

Wysłuchanie społeczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

06.12.2021

Wysłuchanie społeczne
Czytaj więcej

03.12.2021

Lex Czarnek: Wysłuchanie społeczne w poniedziałek, 6.12
Czytaj więcej

01.12.2021

Protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki
Czytaj więcej

01.12.2021

Lex Czarnek w Sejmie
Czytaj więcej

30.11.2021

KALENDARZ NAUCZYCIELSKI 2022
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.