Jak zapisać się do ZNP?

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przekazać ją prezesowi ogniska ZNP w swojej szkole, przedszkolu lub placówce.

 

Jeżeli w szkole, przedszkolu (placówce) nie ma ogniska ZNP, deklarację należy przekazać (osobiście lub pocztą tradycyjną) do siedziby właściwego terytorialnie oddziału ZNP obejmującego swym działaniem odpowiednio dzielnicę, gminę lub powiat [znajdź na Mapie Oddziałów na stronie głównej TUTAJ], na terenie którego znajduje się dana szkoła (placówka).

 

Można także skorzystać z formularza online, który jest dostępny na naszej stronie – “Dołącz do nas” TUTAJ.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków ZNP podejmuje prezydium właściwego terytorialnie oddziału ZNP (samo złożenie deklaracji nie powoduje automatycznego przyjęcia do ZNP).

Do ZNP mogą się zapisywać:

 • osoby pozostające w stosunku pracy (pracownicy) zatrudnione w:
  • szkołach i placówkach działających w systemie oświaty i pieczy zastępczej
  • rządowej i samorządowej administracji oświatowej
  • placówkach działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
  • instytucjach współpracujących z oświatą, nauką i szkolnictwem wyższym
  • placówkach zapewniających obsługę administracyjno-techniczną szkół i placówek
  • żłobkach i klubach dziecięcych
  • jednostkach organizacyjnych ZNP
  • w innych niewymienionych wyżej podmiotach (osobach prawnych) prowadzących szkoły i placówki
 • inne osoby świadczące pracę na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, w tym:
  • osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy cywilno-prawnej (o ile nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane przez związek zawodowy)
  • wolontariusze
  • stażyści
 • emeryci i renciści oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których ostatnim miejscem pracy był podmiot wymieniony wyżej.

OFERUJEMY

➡️ Wsparcie i pomoc w miejscu pracy

➡️ Przynależność do prestiżowej, najstarszej organizacji związkowej broniącej nauczycieli i pracowników oświaty

➡️ Pomoc prawną:

 • Bezpłatne poradnictwo prawne
 • Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji

➡️ Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych

➡️ Zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny i śmierci członka ZNP (tę ostatnią otrzymuje najbliższa rodzina)

➡️ Zapomogi w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych

➡️ Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy

➡️ Rzetelną informację

➡️ Wsparcie zawodowe

➡️ Udział w konsultacjach dający wpływ na kształt rozwiązań systemowych i lokalnych

➡️ Bezpłatne szkolenia, kursy i webinaria

➡️ Wydawnictwa i publikacje

➡️ Zniżki w naszych ośrodkach wypoczynkowych na terenie całej Polski w wysokości 15% (Gdańsk, Kraków, Augustów, Ciechocinek, Nałęczów, Suwałki, Lublin, Szczawnica, Krynica Zdrój, Ustroń, Ustka, Sielpia, Szklarska Poręba, Warszawa, Zakopane)

➡️ Bonusy i rabaty związane z członkostwem (ubezpieczenia, karty paliwowe, zniżki w księgarniach)

Jesteśmy najstarszym i największym związkiem zawodowym w Polsce reprezentującym interesy:

– nauczycieli, pracowników oświaty i wychowania

– nauczycieli, pracowników szkolnictwa wyższego i nauki!
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej