O ZNP

JESTEŚMY NAJ

Największym

Najnowocześniejszym

Najstarszym związkiem zawodowym w Polsce!

JESTEŚMY

Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.

Jest nas 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.

Działamy w ramach Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela i Centralny Klub Młodego Nauczyciela).

Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.

Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Education International.

OFERUJEMY

➡️ Wsparcie i pomoc w miejscu pracy

➡️ Przynależność do prestiżowej, najstarszej organizacji związkowej broniącej nauczycieli i pracowników oświaty

➡️ Pomoc prawną:

 • Bezpłatne poradnictwo prawne
 • Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji

➡️ Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych

➡️ Zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny i śmierci członka ZNP (tę ostatnią otrzymuje najbliższa rodzina)

➡️ Zapomogi w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych

➡️ Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy

➡️ Rzetelną informację

➡️ Wsparcie zawodowe

➡️ Udział w konsultacjach dający wpływ na kształt rozwiązań systemowych i lokalnych

➡️ Bezpłatne szkolenia, kursy i webinaria

➡️ Wydawnictwa i publikacje

➡️ Zniżki w naszych ośrodkach wypoczynkowych na terenie całej Polski w wysokości 15% (Gdańsk, Kraków, Augustów, Ciechocinek, Nałęczów, Suwałki, Lublin, Szczawnica, Krynica Zdrój, Ustroń, Ustka, Sielpia, Szklarska Poręba, Warszawa, Zakopane)

➡️ Bonusy i rabaty związane z członkostwem (ubezpieczenia, karty paliwowe, zniżki w księgarniach)

BRONIMY

 • Godności zawodu nauczycieli i pracowników oświaty
 • Odpowiednich warunków pracy i płacy

CHCEMY

 • Godnych zarobków
 • Poszanowania zawodu nauczyciela i pracownika oświaty
 • Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
 • Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji

PROPONUJEMY

 • Wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
 • Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
 • Wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty
 • Zmniejszenie biurokracji w szkołach
 • Odchudzenie podstaw programowych
 • Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej

INICJUJEMY

 • Obywatelskie projekty ustawodawcze
 • Edukacyjne strategie i debaty
 • Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
 • Akcje protestacyjne w obronie jakości kształcenia oraz statusu nauczycieli i pracowników
 • Negocjacje płacowe
 • Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

WIERZYMY W

Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji.

Siłę współdziałania i skuteczność współpracy.

Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności.

Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności.

Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa.

Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników.

Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego.

Dołącz do nas! Jesteśmy nowoczesną organizacją związkową z największym dorobkiem!

Zapisz się do ZNP! To Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

 

Sławomir Broniarz, prezes ZNP: My, nauczyciele i pracownicy oświaty możemy zmieniać świat i robimy to. Mamy moc! Mamy siłę, bo tym, co zmienia świat i nasze życie, jest edukacja! A my, związkowcy mamy moc podwójną, bo zmieniamy także przestrzeń wokół siebie, stwarzając lepsze warunki pracy w szkołach, przedszkolach, placówkach oraz uczelniach. Razem dbamy o status zawodu nauczycieli i pracowników oświaty!
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej