Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r. (BP6.411.20.2023 i FS10.4101.2.2023) przekazuje swoją opinię do projektu budżetu państwa na rok 2024, jednocześnie informując, że nie wnosi uwag do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawa okołobudżetowa nie zawiera regulacji dotyczących interesów pracowników zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty).

W art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 4.471,28 zł, tj. o 12,3% od 1 stycznia 2024 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli o co najmniej 30%,  a tym samym zwiększenie kwot średniego wynagrodzenia o co najmniej 30%. Tak więc postulat ZNP dotyczy ustalenia w 2024 r. kwoty bazowej dla nauczycieli w wysokości 5.176 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2024 w wysokości 76.608.177 tys. zł i jest o 18,6% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (po zmianach) – 64.580.581 tys. zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 z uwzględnieniem realizacji zwiększenia kwoty bazowej o co najmniej 20%, a tym samym zabezpieczenia finansowania zwiększonych w ten sposób stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Jednocześnie Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o ustalenie udziału nakładów na oświatę i wychowanie w PKB na poziomie 3%.

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

08.12.2023

Opinia ZNP – “Polityka cyfrowej transformacji edukacji”

Zespół Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotował dokument  “Politykę...

Czytaj więcej

06.12.2023

Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.

4 grudnia 2023 roku Prezydium Zarządu Głównego ZNP przyjęło uchwałę i stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

08.12.2023

Opinia ZNP – “Polityka cyfrowej transformacji edukacji”
Czytaj więcej

06.12.2023

Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.
Czytaj więcej

06.12.2023

Konferencja prasowa 6 grudnia
Czytaj więcej

04.12.2023

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP 6.12
Czytaj więcej

01.12.2023

Sejm rozpatrzy obywatelski projekt ZNP zwiększający wynagrodzenia nauczycieli
Czytaj więcej