Opinia ZNP do projektu ustawy o sporach zbiorowych

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje projekt ustawy z 9.02.2023 r. o sporach zbiorowych z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu i wnosi o uwzględnienie w nim istotnych poprawek.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o sporach zbiorowych pozbawiają międzyzakładowe organizacje związkowe możliwości prowadzenia sporów zbiorowych. Uprawnienie do prowadzenia sporu zbiorowego zagwarantowano jedynie zakładowym organizacjom związkowym, a więc organizacjom działającym tylko u jednego pracodawcy oraz ponadzakładowym organizacjom związkowym tj. organizacjom zrzeszającym dwie lub więcej organizacje zakładowe. Koniczne jest więc uzupełnienie projektu o postanowienia, które zagwarantują możliwość prowadzenia sporu zbiorowego międzyzakładowym organizacjom związkowe.

Proponowany zapis art. 10 ust. 2 uniemożliwia wskazanie jako mediatora osoby spoza listy ministerialnej.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie instytucji „pracodawcy dominującego” tak aby stroną sporu zbiorowego był pracodawca albo przedsiębiorca, który wprawdzie nie jest pracodawcą bezpośrednim (nie ma nawiązanych z pracownikami stosunków pracy), ale ze względu na fakt, iż bezpośrednio lub pośrednio wywiera dominujący wpływ na funkcjonowanie danego pracodawcy lub przedsiębiorcy, w szczególności z tytułu własności, posiadanych udziałów lub akcji albo na mocy przepisów prawa lub umów ustanawiających powiązania organizacyjne między pracodawcami lub przedsiębiorcami.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu wprowadzenie instytucji pracodawcy dominującego pozwoli na prowadzenie poszczególnych etapów sporu zbiorowego z podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji o uwzględnieniu zgłoszonych żądań. Rozwiązanie to nie uwzględnia niestety specyfiki zatrudnienia w zdecydowanej większości podmiotów tworzących sektor finansów publicznych, gdzie decyzja o uwzględnieniu żądań (zwłaszcza w zakresie kształtowania wynagrodzeń i uposażań) nie leży po stronie tych podmiotów, a po stronie właściwych organów, w tym Rady Ministrów, poszczególnych członków rady ministrów oraz organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym po uchwaleniu projektu ustawy w proponowanym kształcie np. w przypadku szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych nadal te podmioty jako pracodawcy będą stroną ewentualnych sporów zbiorowych pomimo tego, iż z reguły nie będą uprawnione do podejmowania decyzji o uwzględnieniu zgłoszonych żądań. Typowym przykładem takiego żądania jest żądnie podniesienia stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do tego wynagrodzenia pracowników systemu oświaty, które kształtowane są nie na poziomie pracodawcy (szkoły, przedszkola, placówki oświatowej), a centralnie przez właściwego ministra lub lokalnie przez organy stanowiące j.s.t.

POWIĄZANE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Zgodnie z ustawą o obowiązku posiadania przez budynki istniejące, w których prowadzony jest najem pomieszczeń,...

Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych

Polecamy materiał Pani Redaktor Adrianny Otręby (TVN24) o zmianach, jakie powinny nastąpić w edukacji. W materiale...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych
Czytaj więcej

22.03.2023

Komunikat i video: Rozmowy z MEiN w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 22.03.2023
Czytaj więcej

20.03.2023

Spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
Czytaj więcej

20.03.2023

Nauczyciel. Gatunek zagrożony
Czytaj więcej