,

PETYCJA: Szczepmy nauczycieli wraz z seniorami 70+

Prof. Dariusz Jemielniak w specjalnej petycji do prezydenta i rządu wnioskuje o przyspieszenie terminu szczepień nauczycieli. Petycja jest dostępna onlie. Poniżej podajemy link do strony, na której można podpisać się pod petycją.

PETYCJA ONLINE TUTAJ

Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Pan prof. dr hab. Robert Flisiak, doradca premiera ds. epidemii COVID-19

Zwracamy się z pilną prośbą o szczepienie nauczycieli jednocześnie z grupą seniorów 70+ z powodów medycznych, społecznych i ekonomicznych, z których każdy z osobna powinien być wystarczający do takiej decyzji.

  1. Powody medyczne:

Prof. Flisiak zauważył, że “w walce z COVID-19 nie możemy kierować się strachem grup zawodowych, tylko wiedzą i rozsądkiem”. Zgadzamy się z tą opinią i zwracamy uwagę na dane:

– w  krajach zachodnich nauczyciele zarażają się prawie czterokrotnie częściej niż średnia w populacji. W Polsce jest to prawdopodobnie więcej z uwagi na praktykę łączenia części etatów i częstą pracę w kilku szkołach, ale przyjmujemy konserwatywny mnoźnik x4,

– samodzielni, sprawni, mieszkający osobno, niepracujący seniorzy poniżej 80. roku życia mogą się izolować w stopniu, który redukuje ich prawdopodobieństwo zakażenia co najmniej kilku, a często kilkunastokrotnie względem średniej w populacji, ale przyjmujemy konserwatywny mnożnik x9, co oznacza, że prawdopodobieństwo zakażenia może być dla nich niższe trzydziestosześciokrotnie niż dla nauczycieli,

– prawdopodobieństwo zgonu w razie zarażenia osoby w wieku 70-75 lat wynosi 9,2 proc., natomiast osoby w wieku 40-50 lat 0,3 proc. (średnia wieku nauczycieli to 44 lata), zatem jest niższe trzydziestokrotnie.

Z powyższych danych wynika, że realne zagrożenie śmiercią dla nauczycieli może być po prostu statystycznie większe niż dla opisanej grupy seniorów, a przynajmniej podobne. Co więcej, o ile seniorzy mogą często podejmować kroki, aby się skutecznie izolować od otoczenia, w przypadku nauczycieli jest to niemożliwe z racji specyfiki wykonywanej przez nich pracy.

Nie postulujemy jednak preferencji dla nauczycieli, a jedynie szczepienie ich równolegle z grupą 70+.

Niezależnie od powodów medycznych, za szczepieniem w takim trybie nauczycieli przemawiają także względy społeczne i ekonomiczne:

  1. Powody społeczne:

W maju realizowane będą egzaminy maturalne oraz egzaminy ósmoklasistów. W czerwcu sesje egzaminacyjne na uczelniach. Biorąc pod uwagę, że do uzyskania pełnej możliwej odporności potrzebnych jest kilka tygodni od drugiej dawki szczepionki, a pomiędzy dawkami szczepionki również występują 3-4 tygodnie przerwy w zależności od preparatu, oznacza to, że szczepienia nauczycieli powinny się zakończyć, a nie rozpocząć na początku kwietnia. Jeżeli w tym terminie nauczyciele nie zostaną zaszczepieni, prawdopodobne są znaczące zakłócenia ważnych egzaminów.

Co więcej, obecnie trwający etap nauki zdalnej, wyjąwszy klasy I-III, ma bardzo negatywny wpływ na edukację i socjalizację. Jeżeli edukacja zdalna potrwa do czerwca, doprowadzimy do tego, że całe pokolenia stracą półtora roku normalnej edukacji, co jest szkodą nieodwracalną. Istotna część kształcących się dozna także nieproporcjonalnie dużych szkód psychospołecznych, tracąc możliwość rozwoju kompetencji społecznych w kluczowym okresie rozwojowym. Drogą do ratowania roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 nie są jednorazowe czy powtarzalne testy nauczycieli, tylko umożliwienie im szczepień.

Seniorów 60+ jest w Polsce ok. 5,8 miliona, tymczasem nauczycieli przedszkolnych, szkolnych i akademickich jest ok. 677 tys. Wynika z tego, że szczepienie nauczycieli równolegle do grupy 70+ w niewielkim proporcjonalnie stopniu odbije się na tempie całego procesu. Umożliwi natomiast sprawne zaszczepienie WSZYSTKICH chętnych nauczycieli do końca marca, co jest kluczowe dla uratowania części roku szkolnego i akademickiego.

Za takim działaniem przemawiają także względy ekonomiczne:

  1. Powody ekonomiczne:

Normalne funkcjonowanie jednej czwartej osób mieszkających w Polsce jest uzależnione od tego, czy edukacja realizowana jest w trybie stacjonarnym, czy nie: to 6 milionów uczących się oraz przynajmniej jedno z rodziców 3 milionów dzieci szkół podstawowych.

Uruchomienie placówek edukacyjnych po zaszczepieniu nauczycieli będzie miało istotny i pozytywny wpływ na gospodarkę. Już obecnie widać skutki recesji pandemicznej, a umożliwienie normalnej pracy rodzicom ma istotny wpływ na możliwość jej redukcji.

Szczepienie nauczycieli powinno być ponadpartyjnym priorytetem. Zwracamy także uwagę, że szczepienie nauczycieli wraz z grupą seniorów zostało zaakceptowane w Niemczech, a w Wielkiej Brytanii trwa w tej kwestii dyskusja parlamentarna.

Z powyższych powodów apelujemy do Panów o pilną zmianę programu szczepień tak, aby nauczyciele szczepieni byli równolegle z grupą 70+.

Dariusz Jemielniak

POWIĄZANE WPISY

Działania ZNP dot. ustawy o zawodach medycznych i nauczycieli logopedów – komunikat

W kontekście projektu ustawy o zawodach medycznych kierowane są do Związku Nauczycielstwa Polskiego liczne...

Czytaj więcej
Informacja dotycząca nauczycieli – logopedów zatrudnionych w szkołach

Wobec przyjęcia przez rząd projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, ustawy która dotyczy logopedów...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej