VIDEO: Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli

26 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli. Ze strony ZNP w posiedzeniu uczestniczyli; Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP , Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik ZG ZNP jako ekspert. Pracom grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli przewodniczyła podsekretarz stanu w MEN Paulina Piechna – Więckiewicz.

Podczas posiedzenia omawiana była sprawa wynagrodzeń oraz warunków pracy nauczycieli, które są ściśle powiązane z wynagrodzeniami.

Strona ministerialna przedstawiła prezentację dotyczącą statystyki w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz finansowania oświaty w latach 2015 – 2024.

Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP przedstawił prezentację dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w latach 2006 – 2024 wskazując, iż pomimo 30 % podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku, wynagrodzenia nauczycieli nie osiągnęły poziomu z lat 2010 – 2012 tak w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazała, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 % w 2025 roku nadal nie pozwoli na dojście do poziomu z lat 2010- 2012, natomiast 15 % podwyżka urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem. Ministra Paulina Piechna – Więckiewicz poinformowała o rozmowie ministry Barbary Nowackiej z przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży Krystyną Szumilas i o gotowości podjęcia przez komisję prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP.

Ministra Paulina Piechna – Więckiewicz poinformowała też, że strona rządowa mając na uwadze złe doświadczenia lat ubiegłych nie przewiduje zgłaszania zmian w ustawach projektami poselskimi.

Przedstawiciele ZNP wskazali, że są zagadnienia wymagające pilnego rozstrzygnięcia, przed 1 września 2024 roku i gdyby prace grup roboczych rozpoczęły się wcześniej byłoby możliwe uregulowanie tych pilnych spraw projektami rządowymi. Mamy przygotowane propozycje zmiany zapisów zarówno w ustawie Karta Nauczycieli, jak i w rozporządzeniach , w pierwszej kolejności dotyczy to zmiany w art. 34, 35, 39, 42, 47 i 73 ustawy KN , oraz w § 5 i 8 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Przypomnieliśmy również , że zgodnie z deklaracjami strony ministerialnej oraz protokołem uzgodnień z lutego 2024 r. oczekujemy podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi na temat podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli mianowanych od 1 września 2024 r. oraz podwyższenia wynagrodzeń wszystkich nauczycieli w 2025 roku.

Uzgodniono, że w ciągu 14 dni związki zawodowe prześlą do ministerstwa katalog spraw do uregulowania wraz z propozycjami ich rozwiązania , ewentualnie konkretnych zapisów zmian w aktach prawnych. Ministerstwo podda je analizie i obliczy skutki finansowe.

Następne spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 22 sierpnia 2024 roku.

26 czerwca 2024 r. rozpoczęła prace grupa robocza ds. wynagrodzeń nauczycieli, która działa w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli MEN.

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli

17 lipca 2024 r. odbyło się w MEN pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i...

Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli

16 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Grupa...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

15.07.2024

16 i 17 lipca: Grupy robocze ds. awansu i kwalifikacji
Czytaj więcej

15.07.2024

Związkowe abc: Informator dla oddziałów ZNP
Czytaj więcej

10.07.2024

WYNAGRODZENIA: Sprawy wymagające pilnego uregulowania i konkretne propozycje ZNP
Czytaj więcej