,

Pikieta ZNP 1 września

Pikieta odbędzie się pod hasłem: “Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”!

Pikieta ZNP rozpocznie się w samo południe 1 września przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy al. Szucha 25. Wezmą w niej udział także przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni. 

Chcemy dobrej szkoły! Edukacja wymaga zmian, ale nie rewolucji!

Każdy może mieć inny powód, by protestować! My 1 września idziemy na pikietę, ponieważ:

✅ mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela

✅ państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa od płacy minimalnej

✅ kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca

✅ pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych

✅ brakuje nauczycieli a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra

✅ mamy dość złych reform i ich skutków

✅ zależy nam na naszych uczniach i uczennicach oraz studentach i studentkach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat

✅ chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów

✅ chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

✅ chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans

✅ „rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów”(„25 lekcji o edukacji i demokracji”)

Rekomendacje ZNP

To konkretne rozwiązania poprawiające sytuację dzieci, wychowanków, uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników edukacji

Edukacja na miarę XXI, a nie XIX wieku

 • „odchudzenie” podstawy programowej,
 • indywidualizacja kształcenia w klasach do 20 uczniów,
 • darmowe podręczniki na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • kształcenie kompetencji kluczowych,
 • wsparcie specjalistów – psychologów i pedagogów,
 • lekkie tornistry dla uczniów.

Edukacja dobrze i racjonalnie finansowana

 • wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe,
 • prawne zagwarantowanie procentowego udziału wydatków na oświatę w stosunku do PKB na poziomie nie niższym niż 3 proc.,
 • realna poprawa sytuacji materialnej nauczycieli przez powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,
 • finansowanie wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa,
 • wzrost wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami.

Edukacja z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

 • dowartościowanie i docenienie kadry nauczycielskiej oraz pracowników edukacji,
 • systemowe wspieranie rozwoju profesjonalnego,
 • wprowadzenie radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost,
 • mniej biurokracji,
 • wyposażenie miejsc pracy nauczycieli,
 • poprawa warunków pracy,
 • modyfikacja systemu oceny pracy nauczycieli.

Edukacja ukierunkowana na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości

 • kształcenie kompetencji kluczowych, w tym pracy zespołowej, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów;
 • ograniczenie tradycyjnych metod nauczania na rzecz sposobów pracy, które autentycznie angażują młodych ludzi – takich, które budzą pasje, zachęcają do stawiania pytań, badania i robienia rzeczy ważnych dla siebie i pożytecznych dla świata;
 • mądre korzystanie z nowych mediów i technologii

Edukacja oparta na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowana

 • samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania, więcej decyzji w rękach dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek;
 • budowanie takich zespołów nauczycielskich, które wypracowują modele działania szkoły z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów i społeczności lokalnej;
 • przebudowa systemu nadzoru pedagogicznego – więcej doradztwa i wsparcia, mniej arbitralnej kontroli;
 • faktyczna swoboda stosowania przez nauczycieli w realizacji programu nauczania i metod nauczania,
 • współpraca z organizacjami społecznymi – korzystanie z ich wsparcia i zasobów.

 Edukacja równych szans

 • wsparcie dla dzieci z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami,
 • przeciwdziałanie selekcji oraz segregacji uczennic i uczniów,
 • edukacja bez rankingów,
 • szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji;
 • szkoła jako przyjazne miejsce z dobrym klimatem do nauki, dbanie o relacje nauczyciele – uczniowie – rodzice;
 • wsparcie edukacyjne i psychospołeczne dzieci; ograniczenie rywalizacji i nacisku na indywidualne sukcesy.

#pikieta #ZNP #EdukacjaJestNajważniejsza #protest #GodnaPłaca #szkoła #uczeń #nauczyciel #edu #pikietaZNP #1września #1wrzesnia #NowyRokSzkolny #RokSzkolny2023 #pierwszydzwonek

POWIĄZANE WPISY

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy...

Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej