Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program FERS, 14-15.11

W dniach 14-15 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Komitet przyjął uchwałę powołującą Zespół do spraw monitorowania postępów realizacji projektów niekonkurencyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki (do jego składu została powołana Aleksandra Wąsik, która w KM reprezentuje OPZZ i ZNP).

KM zatwierdził kryteria wyboru dla kilkunastu projektu m.in. projekt dotyczący edukacji włączającej tj. „Generator pomysłów dla dostępnej edukacji” w zakresie działania FERS: 5.1 Innowacje społeczne. KM poparł też w tym zakresie wniosek przedstawicielki ZNP, aby uwzględnić przedstawicieli oświatowych związków zawodowych w radzie programowej, która dokona wyboru rozwiązań z edukacji włączającej. Takie rozwiązanie umożliwi szerszą konsultację wypracowanych rozwiązań.
Dane za rok 2019/2020 pokazują, że w systemie oświaty wśród uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wynikającej z niepełnosprawności, czyli tych których wsparcie w ogólnodostępnych szkołach pozostaje najpoważniejszym wyzwaniem, dominują trzy grupy: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (25,7%), z niepełnosprawnościami sprzężonymi (21%) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (19,9%). Liczba osób z tej ostatniej grupy stale wzrasta, stanowiąc szczególne wyzwanie dla procesu edukacyjnego, podobnie jak duża liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymagających szczególnie zróżnicowanego wsparcia.

Jeszcze szerszą grupę uczniów stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie wszyscy uczniowie z tych grup posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale każdy z nich wymaga od nauczycieli i pedagogów specjalnego podejścia. Większość spośród nich wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w roku szkolnym 2020/2021 w polskich szkołach korzystało z takiego wsparcia ponad 30% uczniów. Celem projektu będzie dotarcie do nauczycieli, pedagogów (specjalnych i szkolnych) i psychologów szkolnych aktywnych w obszarze dostępnej edukacji, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich nowych inicjatyw, i umożliwienie im współpracy oraz wymiany doświadczeń. W ramach projektu otrzymają oni wsparcie, w tym finansowe w postaci stypendiów, na rozwinięcie innowacyjnych pomysłów w obszarze dostępnej edukacji, z których część zostanie zweryfikowana w praktyce w wybranych szkołach i przygotowana do szerszego wdrożenia przez inne placówki.

„Rozwiązania opracowane przez nauczycieli, pedagogów (specjalnych i szkolnych) i psychologów szkolnych, a następnie testowane w szkołach powinny w szczególności koncentrować się na poniższych aspektach:

– być możliwe do zastosowania w szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych (podstawowych lub ponadpodstawowych);

– dotyczyć wsparcia uczniów doświadczających trudności w procesie edukacyjnym, tj. uczniów: (1) z niepełnosprawnością, (2) niedostosowanych społecznie, (3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, (4) z zaburzeniem zachowania lub emocji, (5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, (6) z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, (7) chorujących przewlekle, (8) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych, (9) z niepowodzeniami edukacyjnymi, (10) zaniedbanych środowiskowo;

– być innowacyjne w skali Polski i mieć potencjał do wprowadzania trwałych i długofalowych zmian w szkołach oraz mieć potencjał do dalszego rozwoju;

– koncentrować się na rozwiązaniu konkretnego i zdefiniowanego problemu edukacyjnego dzieci doświadczających trudności w procesie edukacyjnym, którego rozwiązanie jest możliwe bez konieczności zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego”.

Komitet zatwierdził też m.in. kryteria wyboru projektów, które będą realizowane przez partnerów społecznych i projekty z zakresu edukacji:

1. Fiszka projektu „Działania na rzecz wzmocnienia udziału partnerów społecznych w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz promocja roli przedstawicielstwa pracowników w BHP”. 

2. Fiszka projektu „Działania partnerów społecznych na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się pracowników w środowisku pracy.”

3. Fiszka projektu NCBiR dot. wsparcia procesów dydaktycznych za pośrednictwem platformy NAVOICA.

4. Fiszka projektu dot. odbioru e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

08.12.2023

Opinia ZNP – “Polityka cyfrowej transformacji edukacji”

Zespół Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotował dokument  “Politykę...

Czytaj więcej

06.12.2023

Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.

4 grudnia 2023 roku Prezydium Zarządu Głównego ZNP przyjęło uchwałę i stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

08.12.2023

Opinia ZNP – “Polityka cyfrowej transformacji edukacji”
Czytaj więcej

06.12.2023

Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.
Czytaj więcej

06.12.2023

Konferencja prasowa 6 grudnia
Czytaj więcej

04.12.2023

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP 6.12
Czytaj więcej

01.12.2023

Sejm rozpatrzy obywatelski projekt ZNP zwiększający wynagrodzenia nauczycieli
Czytaj więcej