Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli

ZNP zwrócił się – w ramach trwającej rewizji Krajowego Planu Odbudowy – do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wprowadzenie zmian w programie “Laptop dla nauczyciela”.

Nasza propozycja to rozszerzenie grup uprawionych o:

– nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych,

– przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Przedstawiciele ZNP spotkali się też z przedstawicielką Ministerstwa Cyfryzacji, która poparła powyższe propozycje. Nasze postulaty skierowaliśmy także do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany zaproponowane przez stronę rządową w rewizji KPO uwzględniają wcześniejsze postulaty ZNP dotyczące przeniesienia inwestycji w edukację z części pożyczkowej do części grantowej.

OPINIA ZNP – LIST DO MFiPR

Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego do II rewizji Krajowego Planu Odbudowy

Szanowna Pani Minister,

w związku z rewizją KPO i trwającymi konsultacjami społecznymi Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wprowadzenie zmian w Krajowym Planie Odbudowy i ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli rozszerzających grupę uprawnionych do bonów na laptop o pominięte w dotychczasowym programie o:

– nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych do grupy nauczycieli uprawnionych do bonów na laptop,

– przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Grupy te pominięto pomimo licznych apeli strony społecznej, jak również zapewnień ze strony rządzących, iż wszyscy nauczyciele otrzymają bon na laptop. 

Wspomniani nauczyciele w swojej codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest  sprzęt komputerowy. Nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wykorzystują prywatny sprzęt sporządzając dokumentację, opinie, orzeczenia, jak również prowadząc badania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Zdaniem ZNP wydane przez byłego Ministra Cyfryzacji (bez konsultacji społecznych) rozporządzenie z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2071), nie realizuje delegacji ustawowej, gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazało nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określiło kolejności wsparcia dla nauczycieli. Zauważyć należy, że w treści ustawy nie ograniczono wsparcia jedynie do nauczycieli klas IV- VIII , a tym samym nie było podstawy prawnej do dokonania w rozporządzeniu ograniczenia grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia.

Na obecną chwilę nauczyciele pozostają w ogromnej niepewności, bowiem mają tylko ustne zapewnienie byłego ministra Cyfryzacji, że do końca roku szkolnego 2023/2024 otrzymają bon na laptop.

Obecnie technologia odgrywa kluczową rolę w edukacji, a nowoczesne narzędzia ułatwiają proces nauczania i samokształcenia. Laptopy stają się nieodłącznym elementem pracy pedagogów, umożliwiają mobilność, dostęp do zasobów internetowych, indywidualizację nauczania oraz efektywną organizację pracy.

W obliczu zagrożenia niewykorzystania części środków z KPO uważamy, że proponowane przez nas inwestycje nie są obarczone ryzkiem ich niezrealizowania i rozliczenia w okresie kwalifikowalności programu.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

24.05.2024

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy...

Czytaj więcej

17.05.2024

Webinarium “Ochrona małoletnich w placówce oświatowej”- 23 maja

Zapraszamy na webinarium “Ochrona małoletnich w placówce oświatowej”, które odbędzie się 23 maja w...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

24.05.2024

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej
Czytaj więcej

17.05.2024

Webinarium “Ochrona małoletnich w placówce oświatowej”- 23 maja
Czytaj więcej

13.05.2024

Po interwencji ZNP nauczyciele klas 1-3 otrzymają bony na laptopy
Czytaj więcej

10.05.2024

NAU: Program „Zwrot składki”
Czytaj więcej

07.05.2024

Webinarium ZNP
Czytaj więcej