Wniosek ZNP do Ministerstwa Cyfryzacji dot. rozszerzenia grupy nauczycieli uprawnionych do bonu na laptop

Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie do Ministra Cyfryzacji z 16 stycznia 2024 roku wnioskuje o:

  • włączenie nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych do grupy nauczycieli uprawnionych do bonów na laptop,
  • przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych,
  • rozpoczęcie dyskusji o koordynacji działań w zakresie cyfryzacji placówek oświatowych w kontekście tworzonej przez MEN Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji,
  • spotkanie w celu omówienia powyższych tematów.

LIST ZNP DO MC

Warszawa, 16.01.2024

Sz.P. Krzysztof Gawkowski

Wicepremier, Minister Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli rozszerzających grupę uprawnionych do bonów na laptop o nauczycieli przedszkoli i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Nauczyciele przedszkoli i PPP nie zostali objęci ustawą mimo licznych apeli strony społecznej, jak również zapewnień ze strony rządzących, iż wszyscy nauczyciele otrzymają bon na laptop. Co prawda Senat wprowadził poprawkę do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, rozszerzającą grupę uprawnionych do bonów o nauczycieli przedszkoli, ale Sejm ją odrzucił. Budzi to niezrozumienie i poczucie niesprawiedliwości  wśród nauczycieli przedszkoli i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest  sprzęt komputerowy. Nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wykorzystują prywatny sprzęt sporządzając dokumentację, opinie, orzeczenia, jak również prowadząc badania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Potrzebę wyposażenia nauczycieli przedszkolnych w laptopy potwierdzają wyniki  badania „Cyfryzacja w przedszkolach: nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2023 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych. W badaniu wzięło udział 1982 dyrektorów oraz 4637 nauczycieli. Podczas badania dyrektorzy podkreślali istotę wykorzystania sprzętów cyfrowych w pracy dydaktycznej. Nauczyciele przedszkoli w swojej codziennej pracy regularnie korzystają  z laptopów – 91 proc., tablic interaktywnych – 72 proc., rzutników – 64 proc., robotów interaktywnych – 22 proc.

Nauczyciele przedszkoli wykorzystują ten sprzęt podczas zajęć z dziećmi niemal każdego dnia – 85 proc. nauczycieli zadeklarowało, że wprowadziło do swoich zajęć naukę kodowania i szyfrowania, czyli tworzenia kodów różnych figur geometrycznych i kształtów przy użyciu kolorów. Prawie połowa z nich (47 proc.) uwzględniła nauczanie elementów programowania. Dyrektorzy i nauczyciele wskazali też kluczowe potrzeby związane z wprowadzaniem podstaw edukacji cyfrowej w przedszkolu, w tym konieczność doposażenia placówek w odpowiedni sprzęt. Mimo to, nauczyciele przedszkoli i PPP nie zostali uwzględnieni przez poprzednią ekipę rządzącą w Ministerstwie Cyfryzacji w programie „Laptop dla nauczyciela”. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

Zwracamy się również z prośbą o przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Zdaniem ZNP, wydane przez Ministra Cyfryzacji (bez konsultacji społecznych) rozporządzenie z 28.09.2023 r. ws. określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych nie realizuje delegacji ustawowej, gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazało nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określiło kolejności wsparcia dla nauczycieli. Zauważyć należy, że w treści ustawy nie ograniczono wsparcia jedynie do nauczycieli klas IV-VIII, a tym samym nie było podstawy prawnej do dokonania w rozporządzeniu ograniczenia grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia. Obecnie nauczyciele pozostają w niepewności, mają bowiem tylko ustne zapewnienie byłego Ministra Cyfryzacji, że do końca roku szkolnego 2023/2024 otrzymają bon na laptop.

Dzisiaj technologia odgrywa ważną rolę w edukacji, a nowoczesne narzędzia ułatwiają proces nauczania i samokształcenia. Laptopy stają się nieodłącznym elementem pracy pedagogów, umożliwiają mobilność, dostęp do zasobów internetowych, indywidualizację nauczania oraz efektywną organizację pracy. Inwestycja w nowoczesne technologie przynosi wymierne korzyści zarówno w obszarze nauczania, jak i w sferze zdrowia zawodowego, dlatego też niezbędne jest jak najszybsze wyposażenie – zgodnie z zapowiedziami – wszystkich nauczycieli w nowoczesne narzędzia pracy. Istnieje także potrzeba dyskusji dotyczącej koordynacji działań w zakresie cyfryzacji placówek oświatowych w kontekście tworzonej przez MEN Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji.

Prosimy o spotkanie w celu omówienia powyższych tematów.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto. Dlatego niektórzy...

Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024

Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej