Sektorowa Rada ds. Turystyki

Sektorowa Rada ds. Turystyki

Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Z wiązek Nauczycielstwa Polskiego jest jednym z podmiotów biorących udział w pracach Rady.

Głównym celem projektu jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Turystycznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r.- 30.06.2023 r.

Rekomendowane będą rozwiązania lub zmiany legislacyjne w obszarze edukacji i jej
dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach).

Sektorowa Rada współpracować będzie w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określi obszary badawcze odnoszące się do kompetencji w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz będzie zlecała ww. badania.

Sektorowa Rada będzie identyfikowała potrzeby tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji, przekazywała informacje nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora turystyki w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze turystyki.

Strona projektu

https://www.pracodawcyturystyki.pl/

Skład Rady

https://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/Strony/Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx

Materiały

Dobre praktyki współpracy szkół z przedsiębiorcami

https://youtu.be/vNp-bv461xg

 
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

06.12.2021

Wysłuchanie społeczne
Czytaj więcej

03.12.2021

Lex Czarnek: Wysłuchanie społeczne w poniedziałek, 6.12
Czytaj więcej

01.12.2021

Protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki
Czytaj więcej

01.12.2021

Lex Czarnek w Sejmie
Czytaj więcej

30.11.2021

KALENDARZ NAUCZYCIELSKI 2022
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.