PROJEKT INVOLVE

Projekt „INVOLVE – Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu” ukierunkowany jest na badanie roli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców) w reformy systemu szkolnictwa zawodowego, zmierzające do poprawy funkcjonowania praktycznej nauki zawodu. Reformy te, przeprowadzane w ostatnich latach w krajach uczestniczących w projekcie, obejmują poprawę jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do wymogów współczesnych rynków pracy między innymi poprzez wdrażanie tak zwanego dualnego systemu kształcenia (nauka realizowana równolegle w szkole oraz we współpracującym z nią przedsiębiorstwie) bądź rozwiązań do niego zbliżonych. Zarazem kraje objęte badaniem w ramach projektu reprezentują zróżnicowane modele zbiorowych stosunków pracy, a co za tym idzie – różny jest wpływ partnerów społecznych na kształtowanie stosunków gospodarczych, w tym funkcjonowanie firm czy samego systemu edukacji. Ten wymiar zróżnicowania również będzie przedmiotem pogłębionej analizy. Po zakończeniu fazy badawczo-analitycznej projektu nastąpi etap upowszechniania wiedzy wśród partnerów społecznych w celu zachęcenia ich do większego zaangażowania w kształtowanie krajowych systemów edukacji zawodowej oraz dostarczenia im niezbędnej do tego wiedzy i wypracowanych rozwiązań. Odbędą się spotkania z przedstawicielami organizacji nieuczestniczących w projekcie, opublikowany zostanie raport badawczy oraz rekomendacje dla partnerów społecznych. Rezultaty projektu będą również publikowane online, w tym za pośrednictwem odrębnego serwisu internetowego.

Więcej o projekcie: https://involveproject.eu

Partnerzy projektu: • NOTUS Applied Social Research (NOTUS) (Hiszpania) – lider • Instytut Spraw Publicznych (ISP) (Polska) • Labour Institute of General Confederation of Greek Workers (INE GSEE) (Grecja) • NOVA University Lisbon (UNL) (Portugalia) • Confederación Sindical De Comisiones Obreras (CCOO) (Hiszpania) • Associaçäo dos industriais metalúrgicos, metalomecänicos e afins de Portugal (AIMMAP) (Portugalia) • Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) (Polska)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej