Rozwój systemu wsparcia dla początkujących nauczycieli

To nowy projekt, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Łotewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Nauki (LIZDA), lidera projektu. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ nr 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284.

W nadchodzących dwóch latach, od grudnia 2021 do końca stycznia 2024 (26 miesięcy), partnerzy projektu z Łotwy, Litwy (Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Nauki LESTU), Czech (Czeski i Morawski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty ČMOS PŠ) oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego będą pracować nad

  • opracowaniem systemu wsparcia dla początkujących nauczycieli w oparciu o ich potrzeby;
  • stworzeniem narzędzi wsparcia początkujących nauczycieli dla instytucji odpowiedzialnych za kształcenie, doskonalenia i zatrudnienie nauczycieli (samorządy prowadzące szkoły).

Już w tym miesiącu zaprosimy początkujących nauczycieli do udziału w ankiecie, w celu zapoznania się z ich potrzebami i oczekiwaniami. Druga ankieta skierowana zostanie do osób odpowiedzialnych za politykę przygotowania i wsparcia początkujących nauczycieli do ich pierwszej pracy w różnego typu placówkach oświatowych.

W ramach projektu planowane jest także opracowanie cyfrowego podręcznika dla początkujących nauczycieli obejmującego tematy dotyczące obowiązków i praw nauczyciela, dialogu społecznego, roli nauczycieli w przyszłości, umiejętności miękkich, środowiska pracy z technologiami cyfrowymi.

Planujemy również przygotowanie zaleceń politycznych dotyczących systemu wsparcia dla początkujących nauczycieli na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym oraz zaleceń dla poszczególnych krajów w języku angielskim i językach krajów uczestniczących w projekcie

Realizacji tych celów będą towarzyszyć dyskusje, szkolenia, konferencja końcowa oraz artykuły i publikacje na temat realizacji projektu i jego rezultatów (wszystkie rezultaty na stronie internetowej każdego z partnerów), spotkania partnerów projektu, spotkania krajowe, dyskusje, wydarzenia z udziałem partnerów, ekspertów i innych interesariuszy

Przebiegiem naszych prac i ich rezultatami będzie chcieli zainteresować przede wszystkim początkujących nauczycieli, których staż pracy w szkole nie jest dłuższy niż 5 lat

Liczymy także na współpracę i wymianę doświadczeń z twórcami i realizatorami polityki edukacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym oraz przedstawicielami uczelni wyższych, które oferują programy studiów pedagogicznych i studentami tych uczelni.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej