Rozmowy płacowe w MEN

4 grudnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyły się rozmowy dotyczące projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych. ZNP reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował ww. projekt, ponieważ nie uwzględnia on propozycji ZNP odnośnie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, jak również w ogóle nie przewiduje jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia. Trudno bowiem uznać za podwyżkę wynagrodzenia dostosowanie tabeli płac do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. W opinii przekazanej Ministrowi Edukacji Narodowej, Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości 15% od stycznia 2020 r.

Ponadto ZNP wnosi o dokonanie zmian w treści rozporządzenia polegających na:

  • ž zrównaniu sytuacji prawnej wychowawców klas i wychowawców przedszkoli – w sposób obowiązujący w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
  • ž przyznaniu dodatku funkcyjnego dla wychowawców internatów, burs i centrów kształcenia zawodowego,
  • ž wprowadzeniu minimalnych stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
  • ž powiązaniu prawa do dodatku za trudne warunki pracy z realizacją każdego zadania polegającego na prowadzeniu zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i zespołach wczesnego wspomagania,
  • ž wprowadzeniu regulacji umożliwiającej obliczenie stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli realizujących obowiązkowe pensum na podstawie art. 42 ust. 3 i 4a KN,
  • ž wprowadzeniu regulacji zmniejszającej proporcjonalnie wymiar obowiązkowego pensum zajęć o każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zarządzone przez dyrektora szkoły.Przedstawiciel ZNP zwrócił się do ministra edukacji o zagwarantowanie w ustawie budżetowej środków finansowych przeznaczonych na realizację podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

W tym celu niezbędna jest zmiana kwoty bazowej. Minister Edukacji Narodowej poinformował uczestników spotkania o rozpoczęciu w roku 2020 rozmów dotyczących  zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Rozmowy te mają toczyć się w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli – ich zakres będzie szeroki. Dotyczył będzie finansowania oświaty, w tym systemu wynagradzania nauczycieli, czasu pracy i awansu zawodowego, a także systemu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński: To spotkanie niczego nie wniosło i niczego nie wyjaśniło. Byłem przekonany, że minister edukacji narodowej przedstawi nam jakaś ofertę. Najniższe wynagrodzenia nauczycieli i tak musiałyby zostać wyrównane do poziomu płacy minimalnej. Ale jeżeli ta oferta ma polegać na tym, że od września nauczyciele dostaną 6 proc. podwyżki i że minister Piontkowski dopiero będzie o tym rozmawiał z ministrem finansów, to pytam się, gdzie ta podwyżka jest zapisana w projekcie budżetu, gdzie jest kwota bazowa? Przypomniałem ministrowi Piontkowskiemu, że w lutym br. deklarował, że jak będzie wchodziła w życie tegoroczna podwyżka, to nastąpi zmiana kwoty bazowej. Jedyna rzecz jaką ustaliliśmy, to to, że od stycznia 2020 r. zaczną się prace zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Przed spotkaniem miałem jeszcze jakąś nadzieję, a teraz już nie mam. Bo to, że szef MEN zapowiada, że będzie rozmawiał z ministrem finansów o ewentualnych podwyżkach nic nie znaczy. Do takich rozmów powinno dojść dużo wcześniej.

Cały wywiad na stronie www.glos.pl, polecamy!

POWIĄZANE WPISY

06.12.2021

Wysłuchanie społeczne

Wysłuchanie społeczne ws. #lexCzarnek odbędzie się dziś o godz. 14:00 w sali 111 Sejmu RP oraz online za...

Czytaj więcej

03.12.2021

Lex Czarnek: Wysłuchanie społeczne w poniedziałek, 6.12

Wysłuchanie społeczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

06.12.2021

Wysłuchanie społeczne
Czytaj więcej

03.12.2021

Lex Czarnek: Wysłuchanie społeczne w poniedziałek, 6.12
Czytaj więcej

01.12.2021

Protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki
Czytaj więcej

01.12.2021

Lex Czarnek w Sejmie
Czytaj więcej

30.11.2021

KALENDARZ NAUCZYCIELSKI 2022
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.