Senat odrzucił lex Czarnek 2.0

29 listopada 2022 r. Senat odrzucił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe tzw. lex Czarnek 2.0. stosunkiem głosów 51 do 43.

Teraz uchwała Senatu o odrzuceniu nowelizacji zostanie poddana głosowaniu w Sejmie, który ostatecznie zadecyduje o jej losie.

Zapisy zawarte w ustawie wywołały sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego, środowiska oświatowego, organizacji pozarządowych i samorządowych oraz rodziców.

Przypominamy, że podczas procedowania nowelizacji w Sejmie i Senacie ZNP zgłosił poprawki odnoszące się do regulacji dotyczących:

· zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, co może skutkować dualizmem w zatrudnieniu, ponieważ osoby te będą zatrudniane na podstawie Kodeksu pracy, a nie ustawy – Karta Nauczyciela;

· wprowadzenia urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów;

· oceny pracy nauczyciela – ostateczna decyzja w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora będzie należała do nadzoru pedagogicznego, dotychczas organ nadzoru pedagogicznego musi porozumieć się z organem prowadzącym;

· zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów – wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę; proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy.

Ponadto, ZNP wnioskował o wykreślenie z delegacji ustawowej określonej w Karcie Nauczyciela kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Należy podkreślić, że zapisy ww. ustawy naruszają konstytucyjną zasadę decentralizacji i pomocniczości, naruszają prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ograniczają samorządność gmin i samodzielność szkół. Dlatego w przypadku odrzucenia uchwały Senatu przez Sejm – Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się do Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe.

Lex Czarnek 2.0 – Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. weta

Mirosław Kozik, młody nauczyciel z ZNP Oddział Pszczyna i przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP przygotował petycję online do prezydenta ws. zawetowania lex Czarnek.

LINK DO PETYCJI 

https://www.petycjeonline.com/lex_czarnek_20_-_petycja_do_prezydenta_rp_andrzeja_dudy_w_sprawie_weta?fbclid=IwAR1YuxC8Jm–58f-z6lW8DcL3DCbziet7E98ykIFQE8_td6jc4L9ucHCyXc

4 listopada 2022 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, czyli tzw. lex Czarnek 2.0. Ustawę poparło 230 posłów, 220 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Przeciwko lex Czarnek głosował minister sprawiedliwości. Teraz lex Czarnek trafi do Senatu.

POWIĄZANE WPISY

31.01.2023

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. wynagradzania egzaminatorów

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. warunków wynagradzania egzaminatorów. OPINIA ZNP Szanowny Pan Przemysław...

Czytaj więcej

31.01.2023

VIDEO. Rozmowy z ministerstwem edukacji

1 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie się spotkanie grupy roboczej powołanej w...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.01.2023

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. wynagradzania egzaminatorów
Czytaj więcej

31.01.2023

VIDEO. Rozmowy z ministerstwem edukacji
Czytaj więcej

28.01.2023

Nauczyciele grają dla WOŚP
Czytaj więcej

26.01.2023

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Czytaj więcej

24.01.2023

Ocena pracy: Projekt nowelizacji zgodny z postulatem ZNP – likwiduje wartości punktowe
Czytaj więcej