Spotkanie z parlamentarzystami ws. płac nauczycieli

17 maja 2022 r. w siedzibie ZNP odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku z posłami i posłankami zainteresowanymi działaniami na rzecz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Krystyna Szumilas (KO),
  • Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), Krzysztof Gawkowski (Lewica), Katarzyna Kretkowska (Lewica),
  • Hanna Gill-Piątek (Polska 2050).

Zaproszenie przyjęli także posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Związek reprezentowali Sławomir Broniarz, prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP oraz Urszula Woźniak, członek ZG ZNP.

Spotkanie dotyczyło bieżących spraw nauczycieli i pracowników oświaty – spraw płacowych, kadrowych i emerytalnych.

Parlamentarzyści KO, Lewicy i Polski 250 dostrzegają problemy kadrowe w polskich szkołach i przedszkolach oraz zgadzają się, że płace nauczycieli powinny wzrosnąć (od maja br. płaca zasadnicza nauczycieli stażysty wynosi 3079 zł brutto).

Parlamentarzyści zadeklarowali działania na rzecz wzrostu płac w oświacie poprzez m.in. zgłaszanie poprawek poselskich w czasie obrad Parlamentu.

Tematem rozmów była także kwestia nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości po zmianach wprowadzonych przez ministra edukacji Przemysława Czarnka. Rozporządzenie MEiN dotyczy tylko mniejszości niemieckiej i zmniejsza wymiar godzin nauki języka niemieckiego prowadzonej w formie dodatkowej dla uczniów należących do tej mniejszości z 3 do 1 godziny tygodniowo. Inne mniejszości nie zostały objęte zmianą. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r. Nowela rozporządzenia to pokłosie zmniejszenia w ustawie budżetowej na 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów.

Jest to rozwiązanie niekorzystne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Podkreśla to m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. – Nie mogę zgodzić się na to, aby ograniczanie wydatków odbywało się kosztem społeczności lub grup, które i tak często doświadczają marginalizacji w różnych sferach życia społecznego czy kulturalnego, i do których wspierania instytucje państwowe są w sposób szczególny zobowiązane – komentował wcześniej sprawę RPO prof. Marcin Wiącek.

Podczas dzisiejszego spotkania podjęto wspólne ustalenie o wystąpieniu do Premiera RP z wnioskiem o wycofanie rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w polskich szkołach.

POWIĄZANE WPISY

11.08.2022

Opinia ZNP do projektów rozporządzeń dot. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli

W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawki Senatu do ustawy Karta Nauczyciela złożonej przez ZNP, przedstawiamy...

Czytaj więcej

29.07.2022

Sejm zajmie się propozycją ZNP zwiększającą pensje wszystkich nauczycieli o 20%

Przyjęte przez Senat poprawki ZNP – gwarantujące m.in. 20 proc. wzrost wynagrodzeń wszystkich nauczycieli...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

11.08.2022

Opinia ZNP do projektów rozporządzeń dot. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

29.07.2022

Sejm zajmie się propozycją ZNP zwiększającą pensje wszystkich nauczycieli o 20%
Czytaj więcej

27.07.2022

Projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli – opinia ZNP
Czytaj więcej

27.07.2022

Rozporządzenie ws. podziału oświatowej subwencji – opinia ZNP
Czytaj więcej

27.07.2022

Wyjaśnienie dotyczące publikacji wp.pl
Czytaj więcej