Środki europejskie na edukację w ramach Programu FERS

Ruszył Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.  Alokacja dla programu to  21,7 mld zł. Środki z Unii Europejskiej wesprą po raz kolejny edukację, ale także partnerów społecznych ( związki zawodowe i organizacje pracodawców). ZNP bierze aktywny udział w Komitecie Monitorującym FERS, który zatwierdza projekty i kryteria ich wyboru.

Najważniejsze cele Programu to m.in.:

  • Inwestycje w edukację i umiejętności

Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty:

– szkolenia i doradztwo w zakresie rozwoju cyfrowego oświaty,

– wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych,

– specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą,

– nowoczesne kształcenie zawodowe,

– cyfryzacja edukacji,

– rozwój i wspieranie kompetencji nauczycieli,

– europejskie pożyczki na kształcenie oraz nabycie kwalifikacji przez osoby dorosłe.

  • Wsparcie dla szkolnictwa wyższego

–  wsparcie procesu kształcenia i rozwój kompetencji,

– rozwój oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych,

– umiędzynarodowienie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.

  • Zwiększenie dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi (program „Maluch”). Utworzenie blisko 102,6 tys. nowych miejsc opieki w kraju (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie – w tym ponad 55 tys. w ramach FERS) oraz wsparcie ich funkcjonowania przez 36 miesięcy.
  • Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego

– wzmocnienie dialogu społecznego w wybranych obszarach – istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,  

– budowa potencjału instytucjonalno-kadrowego organizacji partnerów społecznych,

– przygotowanie przedstawicieli partnerów społecznych do realizacji zadań w zakładach pracy (koordynatorzy edukacyjni, społeczni inspektorzy pracy itp.).

POWIĄZANE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Zgodnie z ustawą o obowiązku posiadania przez budynki istniejące, w których prowadzony jest najem pomieszczeń,...

Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych

Polecamy materiał Pani Redaktor Adrianny Otręby (TVN24) o zmianach, jakie powinny nastąpić w edukacji. W materiale...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych
Czytaj więcej

22.03.2023

Komunikat i video: Rozmowy z MEiN w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 22.03.2023
Czytaj więcej

20.03.2023

Spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
Czytaj więcej

20.03.2023

Nauczyciel. Gatunek zagrożony
Czytaj więcej