Stanowisko Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Przemysława Czarnka

Załącznik do uchwały nr 28/2020Prezydium ZG ZNP z dnia 5 października 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec kandydatury Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego z niepokojem przyjmuje zapowiedź nominacji posła Przemysława Czarnka (PiS) na ministra edukacji i nauki z uwagi na jego dotychczasowe wypowiedzi.

Uważamy, że wypowiedzi podważające prawa człowieka i godzące w ludzką godność nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, a już na pewno nie powinny być głoszone przez urzędnika i kandydata na ministra odpowiedzialnego za kształcenie uczniów i studentów.

Domagamy się od posła Przemysława Czarnka – absolwenta i profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni noszącej imię Jana Pawła II – poszanowania wszystkich ludzi, a także działania zgodnego z nauką Patrona tej uczelni.

Nauczyciele na każdym stopniu edukacji i nauki – zrzeszeni w ZNP – oczekują od nowego ministra skupienia się na istotnych obszarach związanych z kształceniem na każdym poziomie.

Edukacja potrzebuje przemyślanych decyzji i działań wolnych od polityki i ideologii. Szkoły potrzebują spokoju, ponieważ od czterech lat oświata poddawana jest nieprzemyślanym reformom, dewastującym system (zlikwidowano gimnazja, zmieniono podstawę programową). W wyniku reformy Anny Zalewskiej pojawiły się nowe problemy: chaos, przeładowane programy nauczania, nauka na dwie zmiany, braki kadrowe, pauperyzacja zawodu nauczyciela, zmniejszające się relatywnie nakłady na oświatę i edukację.

Dlatego oczekujemy, że nowy minister edukacji i nauki zajmie się rozwiązywaniem palących problemów, czyli:

  1. zwiększeniem nakładów na oświatę i naukę
  2. poprawą warunków kształcenia wpływającymi na jakość edukacji
  3. wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  4. podniesieniem płac nauczycieli jako elementu budowania prestiżu zawodowego
  5. zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz na uczelniach w związku z pandemią
  6. prowadzeniem otwartego dialogu społecznego ze wszystkim uczestnikami życia szkolnego i uniwersyteckiego.

Za Prezydium ZG ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami otrzymanymi z MF o zmianach podatkowych istotnych w szczególności dla...

Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Żegnamy rok szkolny 2021/2022! Rok wyjątkowy ze względu na powrót do stacjonarnej nauki oraz przyjęcie nowych...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej