,

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.

ZNP nie będzie uczestniczył w kolejnej turze rozmów z MEiN 18 czerwca w sprawie oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły.

Domagamy się poważnego traktowania partnerów społecznych i odstąpienia od pozorowanych konsultacji.

Ostateczna decyzja o dalszym udziale przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty zostanie podjęta 21 czerwca br. podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

Komunikat ZNP po rozmowach ws. oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły 18.06.2021

18 czerwca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przedstawicielki Związku – prezes Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska i członek Zarządu Głównego ZNP Edyta Książek – na początku dzisiejszych rozmów odczytały i przekazały pisemne “Oświadczenie Związku Nauczycielstwa Polskiego” upoważniające nasz Związek do decyzji o nieuczestniczeniu w spotkaniu.

Oświadczenie Związku Nauczycielstwa Polskiego 18.06.2021

Związek Nauczycielstwa Polskiego z dezaprobatą odbiera tryb prac i stopień przygotowania Ministerstwa Edukacji i Nauki do wznowionych – po niemal rocznej przerwie – rozmów Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Już 18 maja 2021 roku przedstawiciele ZNP podczas posiedzenia Zespołu krytycznie odnieśli się do zaproponowanego przez ministra Przemysława Czarnka projektu zmian w Karcie Nauczyciela  w zakresie podniesienia pensum dydaktycznego, nowego sposobu naliczania funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego, likwidacji średnich wynagrodzeń czy tzw. dodatku na start. To na tym spotkaniu przedstawiciel ZNP wyraźnie wyartykułował wolę rozmów, uzależniając je od spraw budżetowych i opracowania modelu wzrostu wynagrodzeń opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce, a nie jak zaproponowano – minimalnego wynagrodzenia. Stąd zapowiedź inicjatywy obywatelskiej w sprawie nowego systemu wynagradzania, a także wystąpienie do Marszałek Sejmu – Elżbiety Witek o wznowienie prac nad inicjatywą obywatelską  w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa w formie dotacji. Podczas pierwszego czytania inicjatywy, które odbyło się w kwietniu 2020 roku, wszystkie kluby parlamentarne były za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

10 czerwca 2021 roku podczas prac podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli przedstawiciele ZNP oświadczyli, iż do czasu przedstawienia przez rząd założeń budżetu, a także innego sposobu kształtowania wynagrodzeń – Związek Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyć będzie w rozmowach tylko w charakterze obserwatora.

Na kolejnym posiedzeniu podzespołu w sprawie czasu pracy i wynagrodzeń przedstawiciele ZNP ponowili swoje żądanie i stanowisko z 18 maja 2021 roku.

Nowe okoliczności wynikające z planowanej na 18 czerwca kolejnej tury rozmów – tym razem w sprawie oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły – upoważniają ZNP do decyzji  o nieuczestniczeniu w spotkaniu.

Domagamy się poważnego traktowania partnerów społecznych i odstąpienia od pozorowanych konsultacji.

Ostateczna decyzja o dalszym udziale przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty zostanie podjęta 21 czerwca 2021 roku podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Oświadczenie ZNP 18.06.2021 plik do pobrania

POWIĄZANE WPISY

14.07.2021

Sprostowanie ZNP dot. protokołu MEiN z posiedzeń grupy roboczej

Sprzeciwiamy się zamieszczeniu w jednym protokole przebiegu dyskusji i ewentualnych ustaleń przyjętych 1 lipca 2021...

Czytaj więcej
Opinia ZNP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe

Wg ZNP, niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

28.07.2021

LIST OTWARTY do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”
Czytaj więcej

27.07.2021

Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

26.07.2021

Zmarł prof. Antoni Rajkiewicz
Czytaj więcej

22.07.2021

Apel o zaniechanie prac nad pakietem zmian „lex Czarnek”
Czytaj więcej

22.07.2021

Związki bez głosu na posiedzeniu sejmowej komisji ws. wotum nieufności wobec ministra Czarnka
Czytaj więcej