Wniosek ZNP do MEiN dot. kształcenia dzieci z Ukrainy i prac Rady ds. Edukacji Uchodźców

21 marca 2022 r. połączone Komisje Pedagogiczna i Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP na nadzwyczajnym posiedzeniu analizowały realizację w obszarze oświaty i wychowania  zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Niepokoją informacje napływające ze szkół i placówek oświatowych, które przyjęły do klas i oddziałów dzieci uchodźców.

Ze strony nauczycieli jest  wola pomocy i wsparcia dla ukraińskich dzieci i uczniów. Są również oczekiwania konkretnych działań i decyzji ze strony rządu w postaci zwiększenia środków finansowych dla organów prowadzących, a także potrzeby przedstawienia systemowych rozwiązań. Dlatego 22 marca br. Związek wystąpił do ministra edukacji z wnioskiem o rozszerzenie składu Rady ds. Edukacji Uchodźców o przedstawicieli innych środowisk niż wskazanych przez MEiN, mających duży dorobek i doświadczenie w udzielaniu wsparcia uchodźcom oraz o partnerów społecznych, którymi są reprezentanci związków zawodowych. Problemów do rozwiązania jest wiele, począwszy od organizacyjnych po pracownicze.

LIST ZNP DO MEiN

Warszawa, 22 marca 2022 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Połączone Komisje: Pedagogiczna i Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP na nadzwyczajnym posiedzeniu analizowały realizację w obszarze oświaty i wychowania  zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  a także rozporządzenia MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Niepokoją informacje napływające ze szkół i placówek oświatowych, które przyjęły do klas i oddziałów dzieci uchodźców. Ze strony nauczycieli jest  wola pomocy i wsparcia dla ukraińskich dzieci i uczniów. Są również oczekiwania konkretnych działań  i decyzji ze strony rządu w postaci zwiększenia środków finansowych dla organów prowadzących, a także potrzeby przedstawienia systemowych rozwiązań. Członkowie Komisji krytycznie ocenili fakt kierowania do poszczególnych klas uczniów ukraińskich nieznających języka polskiego. Fakt ten ma negatywny wpływ na edukację wszystkich uczniów, zarówno ukraińskich jak i polskich.

Związek Nauczycielstwa Polskiego za słuszne uważa zapewnienie ukraińskim uczniom miejsc w oddziałach przygotowawczych w celu nabycia umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Ponadto, zwłaszcza uczniom klas starszych należy zapewnić – w porozumieniu z ukraińskim ministrem oświaty – naukę online.

Problemów do rozwiązania jest wiele, począwszy od organizacyjnych po pracownicze. Dlatego domagamy się rozszerzenia składu Rady ds. Edukacji Uchodźców  o przedstawicieli innych środowisk niż wskazanych przez MEiN, mających duży dorobek i doświadczenie w udzielaniu wsparcia uchodźcom, oraz o partnerów społecznych, którymi są reprezentanci związków zawodowych. Edukacja jest wspólną sprawą nas wszystkich!

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy...

Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej