,

Wniosek ZNP do ZUS ws. lex Czarnek i pozyskiwania danych nauczycieli

ZNP wnioskuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zajęcie stanowiska w kwestii nowych przepisów “lex Czarnek”, które pozwolą na pozyskanie danych osobowych i dziedzinowych nauczycieli przez ZUS.

Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

Pani Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Związek Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi o zajęcie stanowiska w kwestii dodania w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej art. 66c, który pozwoli na pozyskanie danych osobowych i dziedzinowych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu prowadzenia analiz przyczyn nieobecności nauczycieli w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przygotowywania badań, prognoz i opracowań dotyczących nieobecności nauczycieli w pracy wskutek choroby. 

Powyższa regulacja wprowadzona została do przyjętej przez Sejm RP 13 stycznia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (art. 4 pkt 6 ustawy). Obecnie ustawa ta jest procedowana w Senacie (druk senacki nr 613).

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że (….) W oparciu o uzyskane i posiadane dane analizy prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwolą na zidentyfikowanie okresów nasilania się absencji chorobowej, zwłaszcza w czasie trwania epidemii. Informacje te zostaną wykorzystane do prowadzenia różnego rodzaju prac analitycznych (badań, analiz, prognoz, opracowań) oraz szacowania skutków finansowych zmian w przepisach emerytalno-rentowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych wnosił o odrzucenie ww. regulacji. Naszym zdaniem, jak również wielu innych podmiotów opiniujących projekt ustawy, brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia do pozyskiwania danych osobowych nauczycieli, a także informacji dotyczących między innymi podstawy zatrudnienia, wykształcenia, stażu pracy i stopniu awansu zawodowego nauczycieli, w celu dokonywania analiz, o których mowa wyżej.

Prosimy o pilne zajęcie stanowiska przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwestii celowości i kosztów wprowadzenia ww. regulacji.   

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy...

Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej