2-4.02.2018 Kielce – szkolenie

2 – 4 lutego odbędzie się w Kielcach przy ul. Sikorskiego 2 szkolenie w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”.

Projekt współfinansowany z środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich u 380 (304 K, 76 M) przedstawicieli ZNP oraz stowarzyszeń i fundacji zajmujących się działalnością edukacyjną  w zakresie procesu legislacji oraz stanowienia prawa na szczeblu krajowym poprzez ich udział w 57 szkoleniach stacjonarnych, 3 szkoleniach na platformie Moodle i 12 webinariach, których program został opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych. Realizacja szkoleń we wszystkich miastach wojewódzkich.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

30.09.2022

З Днем працівника освіти України!
Czytaj więcej

29.09.2022

Zapraszamy ministra edukacji – po raz kolejny – na spotkanie
Czytaj więcej

28.09.2022

Spotkanie ZNP z Marszałek Sejmu
Czytaj więcej

28.09.2022

Pogotowie protestacyjne to nasz alert dla edukacji!
Czytaj więcej

28.09.2022

Spotkanie ZNP z Marszałek Sejmu
Czytaj więcej