,

Wynagrodzenia w czasie zdalnej pracy – wyniki badania ZNP

Ponad 62% nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe wśród nauczycieli na temat wynagrodzenia za czas pracy w formie zdalnej. Badanie zostało zrealizowane w dniach 30.04 – 4.05.2020. Wzięło w nim udział 4 422 nauczycieli.

Ponad 62% respondentów twierdzi, że prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie ich wynagrodzenia.

„Czy prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie Twojego wynagrodzenia? 

TAK – 2 744 osób (62,1 %)

NIE – 1 678 (37,9 %).”

Na pytanie „Jakich składników wynagrodzenia zostałaś/zostałeś pozbawiony?”, nauczyciele odpowiedzieli (istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi):

  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – 88,5%
  • dodatku motywacyjnego – 8%
  • dodatku za wychowawstwo – 2,5%
  • dodatku za warunki pracy – 17,0%
  • dodatku wiejskiego – 3%
  • innych – 9,6%

Związek Nauczycielstwa Polskiego interweniuje w sprawie obniżania pensji w czasie kształcenia na odległość w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w kuratoriach i samorządach. Są to bardzo liczne interwencje, bo część samorządów obcina nauczycielom wynagrodzenia najczęściej za godziny ponadwymiarowe.

Nie ma naszej zgody na obniżanie wynagrodzeń nauczycielom pracującym zdalnie w czasie epidemii koronawirusa. Nauczyciele pracują zdalnie o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu z uczniami, bo takie są uwarunkowania techniczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na odległość. Nauczyciele prowadzą kształcenie zdalne od marca, chociaż nie ma nadal żadnych systemowych rozwiązań oraz wsparcia rządu w tym zakresie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim odpowiedzialnością.

Nie ma żadnych powodów do obniżania pensji pracownikom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Przypominamy, że zgodnie z prawem, wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych powinno zostać wypłacone, jeżeli z tygodniowego rozliczenia wykonanych prac, ustalonego przez dyrektora jednostki systemu oświaty, wynikać będzie, że nauczyciel wykonywał pracę w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

POWIĄZANE WPISY

Działania ZNP dot. ustawy o zawodach medycznych i nauczycieli logopedów – komunikat

W kontekście projektu ustawy o zawodach medycznych kierowane są do Związku Nauczycielstwa Polskiego liczne...

Czytaj więcej
Informacja dotycząca nauczycieli – logopedów zatrudnionych w szkołach

Wobec przyjęcia przez rząd projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, ustawy która dotyczy logopedów...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.05.2023

Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca
Czytaj więcej

30.05.2023

Marsz – informacje dla uczestników
Czytaj więcej

30.05.2023

Poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie emerytur
Czytaj więcej

23.05.2023

Nasze przedstawicielki i przedstawiciele na Akademii Organizowania OPZZ
Czytaj więcej

22.05.2023

ZNP złożył w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek
Czytaj więcej