,

Po spotkaniu MEiN – ZNP: Decyzje ws. szkół jutro

W środę, 21 października Przemysław Czarnek, nowy Minister Edukacji i Nauki zaprosił na spotkanie przedstawicieli związków zawodowych. ZNP reprezentował Sławomir Broniarz, prezes Związku.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 w budynku MEN i uczestniczył w nim m.in. Dariusz Piontkowski, który nadal będzie pracował w nowym resorcie.

Prezes ZNP odniósł się do bieżącej sytuacji w oświacie podkreślając, że obecnie najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz pracowników oświaty. Poprosił, aby nowy minister stanął po stronie nauczycieli i pracowników.

Szef ZNP wręczył nowemu ministrowi 21 edukacyjnych postulatów w czasie pandemii.

Nowy minister EiN odpowiedział, że jutro zostaną ogłoszone decyzje ws. bezpieczeństwa w szkołach. Najprawdopodobniej będą one dotyczyły starszych klas SP. (Foto MEiN)

21 edukacyjnych postulatów w czasie pandemii

My, nauczyciele i nauczycielki oraz pracownicy oświaty domagamy się od rządu bezpiecznych warunków pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a w razie konieczności przejścia na zdalne nauczanie, wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią nam wykonywanie pracy online a uczniom kształcenie z wykorzystaniem nowych technologii.

Apelujemy do Pana o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!

Przedstawiamy 21 edukacyjnych postulatów, które rząd powinien zrealizować w czasie pandemii.

Proponujemy:

 1. zmniejszenie liczebności klas;
 2. rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);
 3. automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;
 4. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;
 5. doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;
 6. wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników);
 7. wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;
 8. wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty;
 9. doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość kształcenia;
 10. utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz specjalistów wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:
 • e-zasoby do kształcenia dla wszystkich uczniów, dostosowane do wymogów podstawy programowej,
 • materiały edukacyjne instytucji nauki i kultury,
 • narzędzia dla nauczycieli tworzących własne zasoby,
 • poradniki dla uczniów i rodziców: jak efektywnie korzystać z e-zasobów i organizować naukę w domu,
 • szkolenia on-line dla nauczycieli o różnym poziomie zaawansowania,
 • platformy dla szkół integrujące pracę nauczycieli w danej placówce,
 • komunikator do prowadzenia wideokonferencji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;
 2. modyfikacja podstawy programowej kształcenia dla wszystkich typów szkół poprzez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;
 3. opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;
 4. kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 5. zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;
 6. zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;
 7. uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;
 8. opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;
 9. stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);
 10. zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;
 11. prowadzenie dialogu społecznego i konsultowanie ze środowiskiem projektów aktów prawnych.

POWIĄZANE WPISY

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy...

Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r....

Czytaj więcej



KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej