Ankieta ZNP: Zdecydowana większość nauczycieli poniosła własne koszty związane z nauczaniem online

W grudniu 2020 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród nauczycieli ankietę online dotyczącą:

–  finansowania zakupu sprzętu do realizacji zdalnego nauczania

– i programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł.

W ankiecie wzięło udział 18 332 nauczycieli/nauczycielek. Respondenci odpowiedzieli na 6 pytań.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że:

– nauczyciele w zdecydowanej większości – prowadząc nauczanie zdalne – pracują na własnym sprzęcie (86.7 %),

– ponad połowa z nich w okresie III-VI z własnych środków zakupiła sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej (56.9 %),

– nauczyciele uważają, że sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej zakupiony wiosną również powinien być objęty refundacją (92.4 %),

– zdecydowana większość nauczycieli (94%) poniosła do tej pory własne koszty związane z nauczaniem online (sprzęt, internet, media):

  • do 500 zł: 22.9 %
  • do 1000 zł: 26.5 %
  • do 2000 zł: 15.7 %
  • powyżej 2000 zł: 29.1 %

– teraz większość nauczycieli (93%) złożyła wniosek o otrzymanie jednorazowego dofinansowania w wysokości 500 zł i nie napotkała przeszkód w złożeniu wniosku. Natomiast wśród najczęściej wymienianych przeszkód pojawia się kwestia braku objęcia programem nauczycieli/ek wychowania przedszkolnego, które wiosną – w czasie zamknięcia przedszkoli – finansowały z własnych środków zakup sprzętu do pracy online.

SZCZEGÓŁY

Pytanie 1: Czy prowadząc nauczanie zdalne pracujesz na własnym sprzęcie?

TAK: 15 887    86.7 %

NIE: 2 445       13.3 %

Pytanie 2: Czy w okresie III-VI z własnych środków finansowych zakupiłaś/eś sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej?

TAK: 10 439    56.9 %

NIE: 7 893       43.1 %

Pytanie 3: Czy sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej zakupiony w okresie III-VI również powinien być objęty refundacją?

TAK: 16 947    92.4 %

NIE: 1 405       7.7 %

Pytanie 4: Jakie do tej pory poniosłaś/eś własne koszty związane z nauczaniem online (łącznie: sprzęt, internet, media)?

  • nie poniosłam/em dodatkowych kosztów: 1075      5.9 %
  •  do 500 zł: 4192          22.9 %
  •  do 1000 zł: 4857        26.5 %
  •  do 2000 zł: 2878        15.7 %
  •  powyżej 2000 zł: 5330           29.1 %

Pytanie 5: Czy złożyłeś/aś wniosek o otrzymanie jednorazowego dofinansowania 500 zł?

TAK: 17 057    93.0 %

NIE: 1 275       7.0 %

Pytanie 6: Jeśli tak, czy napotkałaś/eś jakieś przeszkody w złożeniu wniosku?

NIE: 17 056     93.1 %

TAK: 868         4.7 %

Jeśli tak, to jakie? 934 5.1 %

Przykładowe odpowiedzi: 

Problem rozliczenia z małżonkiem nauczycielem.

Niezadowolenie dyrekcji, kto za to zapłaci.

Musiałam przedstawić oprócz faktury dowód, że na pewno zapłaciłam za ten sprzęt.

Termin rządowy do 7.12.2020, termin z Wydziału Edukacji do 4.12.2020 zmiana terminu podana 3.12.2020

Faktura na mnie i żonę. Oboje pracujemy w szkole.

Nie uznano FV wystawionych przed wakacjami.

Jestem teraz na urlopie zdrowotnym, więc nie mogę złożyć wniosku. Wydatki od III do VI ponosiłam.

Wąski zakres sprzętu objętego refundacją.

Dyrektor/organ prowadzący skrócili terminy składania” dyrektor do 4.12., organ prowadzący do 7.12.

Nie mogłam złożyć wniosku, ponieważ jestem wychowawcą świetlicy.

Pracuję w dwóch placówkach i jest problem, która powinna zapłacić.

Nie można było zapłacić za naprawę sprzętu, który się posiada.

Dla nauczycieli przedszkoli nie należy się finansowanie, mimo że od marca było nauczanie zdalne.

Wniosek został złożony. Nie wiem co dalej.

Konieczność złożenia oryginału faktury, nie można było przesłać skanu drogą mailową.

Nie mogłam złożyć wniosku, bo pracuję w przedszkolu.

Problemy z wystawieniem faktury imiennej przez sprzedawcę.

Tabela przesłana przez urząd miejski nie uwzględniała routera.

Nie mogę złożyć wniosku, bo nie brano pod uwagę przedszkola.

Przedszkolom nie przysługuje dofinansowanie

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

Wniosek ZNP do Premiera RP o dodatek covidowy dla nauczycieli i pracowników

ZNP wnioskuje do Premiera RP o dodatek covidowy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek...

Czytaj więcej

16.08.2021

Sprostowanie dotyczące wypowiedzi prezesa ZNP nt. szczepień nauczycieli

Nie jest prawdą, jak napisał portal www.dziennik.pl, a w ślad za nim także www.gazetaprawna.pl, że wg prezesa ZNP:...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

15.07.2024

16 i 17 lipca: Grupy robocze ds. awansu i kwalifikacji
Czytaj więcej

15.07.2024

Związkowe abc: Informator dla oddziałów ZNP
Czytaj więcej

10.07.2024

WYNAGRODZENIA: Sprawy wymagające pilnego uregulowania i konkretne propozycje ZNP
Czytaj więcej