Odpowiadamy na list Anny Zalewskiej

8 lutego br. minister Anna Zalewska napisała list do nauczycieli, więc odpowiadamy. Nasza odpowiedź jest długa, bo też wiele rzeczy minister podała we właściwy dla siebie sposób: pomijając niewygodne informacje, albo podając je w sposób niezgodny z prawdą. Wyjaśniamy krok po kroku.

Anna Zalewska: Doceniając szczególną rolę i odpowiedzialność nauczycieli, Rząd RP podejmuje szereg działań w celu wzmocnienia prestiżu tego zawodu. (…)

Odpowiedź: Rząd rękami Anny Zalewskiej obniżył prestiż zawodu, podejmując szereg antynauczycielskich działań. Anna Zalewska:

– wydłużyła awans zawodowy nauczycieli o pięć lat oddalając tym samym perspektywę lepszych zarobków,

– zlikwidowała niektóre dodatki i uprawnienia socjalne,

– ograniczyła dostęp do urlopów zdrowotnych,

– wprowadziła permanentną ocenę pracy nauczycieli,

– likwidując gimnazja przekreśliła dorobek zawodowy nauczycieli pracujących z gimnazjalistami, narażając ich na utratę pracy,

– wprowadziła krytykowane przez nauczycieli podstawy programowe,

– jest odpowiedzialna za chaos organizacyjny i kadrowy w szkołach.

 

Anna Zalewska: Dziś podpisałam rozporządzenie podwyższające od 1 stycznia br. o kolejne 5 proc. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. (…)

Odpowiedź: 5% podwyżki oznaczają wzrost od 121 do 166 zł brutto (mniej niż w 2018 r.). Te podwyżki nie spełniają oczekiwań nauczycieli i żądań ZNP. Domagamy się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł.

 

Anna Zalewska: We wrześniu br., po raz kolejny w tym roku, wzrosną Państwa pensje. (…)

Odpowiedź: Na razie to tylko obietnica i deklaracja bez pokrycia, bo w budżecie państwa nie zostały zagwarantowane pieniądze na ten cel.

 

Anna Zalewska: Tym samym pensje wzrosną o 16,1 proc. (…)

Odpowiedź: Wzrost pensji to tylko 5 % od 1 kwietnia 2018 r. oraz 5% od 1 stycznia 2019 r. Skala tych podwyżek, sfinansowanych ze zlikwidowanych składników wynagrodzenia nauczycieli i z pieniędzy zaoszczędzonych na wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat, nie satysfakcjonuje nauczycieli ani nie poprawia realnie ich sytuacji finansowej.

 

Anna Zalewska: Samorząd terytorialny, zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela, ma istotny wpływ na kształtowanie pensji nauczycieli na swoim terenie. (…)

Odpowiedź: Minister edukacji przenosi na samorządy odpowiedzialność finansową za podwyżki dla nauczycieli. Pomija fakt, że 96% wysokości wynagrodzenia jest zależna od płacy zasadniczej. Dlatego żądamy wzrostu płacy zasadniczej, za którą odpowiedzialny jest minister edukacji!

 

Anna Zalewska: Ważnym wsparciem dla nauczycieli stażystów będzie dodatek „na start”. Otrzymają oni dwukrotnie, w pierwszym oraz drugim roku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł. (…)

Odpowiedź: Chciałoby się powiedzieć: co za hipokryzja! Przecież to Anna Zalewska, zaledwie kilka miesięcy temu, zlikwidowała dodatek na zagospodarowanie, który otrzymywali młodzi nauczyciele! Teraz proponuje nowy o wiele niższy! A do tego nie ma na ten cel pieniędzy w budżecie.

 

Anna Zalewska: Wśród planowanych zmian warto zwrócić uwagę na rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych oraz mianowanych. (…)

Odpowiedź: W 2018 roku Anna Zalewska wprowadziła dodatek za wyróżniającą pracę tylko dla nauczycieli dyplomowanych. Teraz koryguje swoje złe decyzje, choć dodatek ten w pełnej wysokości będzie obowiązywał dopiero od 2022 roku.

 

Anna Zalewska: Mam nadzieję, że podjęte działania w satysfakcjonujący sposób przyczynią się do polepszenia warunków Państwa pracy. (…)

Odpowiedź: Nie satysfakcjonują, a wyrazem niezadowolenia jest aktualny protest nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Anna Zalewska: Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o zapoznanie nauczycieli z treścią listu oraz poinformowanie o tym do końca lutego br. właściwego Kuratora Oświaty. To ważne, aby wszyscy nauczyciele mogli dowiedzieć się o planowanych działaniach na rzecz podniesienia ich wynagrodzeń.

Odpowiedź: Skoro jest tak dobrze, to dlaczego dyrektorzy mają składać raporty o zapoznaniu się nauczycieli z listem o dokonaniach Anny Zalewskiej? Podkreślamy raz jeszcze: żadnego przełomu podczas negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi nie było.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

POWIĄZANE WPISY

31.05.2023

Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca

Edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat!  Chcemy edukacji:  na miarę XXI, a nie...

Czytaj więcej

30.05.2023

Marsz – informacje dla uczestników

Nauczycieli i pracowników oświaty biorących udział w Wielkim Marszu (4 czerwca) w obronie wolności informujemy,...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.05.2023

Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca
Czytaj więcej

30.05.2023

Marsz – informacje dla uczestników
Czytaj więcej

30.05.2023

Poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie emerytur
Czytaj więcej

23.05.2023

Nasze przedstawicielki i przedstawiciele na Akademii Organizowania OPZZ
Czytaj więcej

22.05.2023

ZNP złożył w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek
Czytaj więcej