Uchwała Nr 22/2011 Prezydium ZG ZNP z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru rejestru oddziałów

 

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia co następuje:

§ 1

Ustala się jednolity wzór rejestru oddziałów prowadzonego przez zarząd okręgu – zwanego dalej rejestrem.

§ 2

Wzór rejestru stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. Dla każdego oddziału zarząd okręgu prowadzi kartę oddziału stanowiącą załącznik do rejestru.
  2. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

  1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zarządy okręgów dostosują prowadzone przez siebie rejestry do wzoru określonego niniejszą uchwałą do dnia 31 grudnia br.  przyjmując uchwałę zawierającą:

1) stwierdzenie, iż na dzień przyjęcia uchwały na terenie okręgu działają oddziały wskazane w rejestrze pod Nr od … do … ,

2) upoważnienie dla prezesa okręgu do dokonywania odpowiednich wpisów w rejestrze oraz prowadzenia kart oddziałów.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Załączniki:
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

22.06.2021

List Prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu
Czytaj więcej

22.06.2021

Wyjaśnienie ZNP do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej „Czas na porządki w karcie”, 21.06.2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym
Czytaj więcej

18.06.2021

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.