Uchwała Nr 22/2011 Prezydium ZG ZNP z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru rejestru oddziałów

 

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia co następuje:

§ 1

Ustala się jednolity wzór rejestru oddziałów prowadzonego przez zarząd okręgu – zwanego dalej rejestrem.

§ 2

Wzór rejestru stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. Dla każdego oddziału zarząd okręgu prowadzi kartę oddziału stanowiącą załącznik do rejestru.
  2. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

  1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zarządy okręgów dostosują prowadzone przez siebie rejestry do wzoru określonego niniejszą uchwałą do dnia 31 grudnia br.  przyjmując uchwałę zawierającą:

1) stwierdzenie, iż na dzień przyjęcia uchwały na terenie okręgu działają oddziały wskazane w rejestrze pod Nr od … do … ,

2) upoważnienie dla prezesa okręgu do dokonywania odpowiednich wpisów w rejestrze oraz prowadzenia kart oddziałów.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Załączniki:
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

22.09.2021

Rozmowy z MEiN 21 września – komentarz
Czytaj więcej

22.09.2021

Pismo OPZZ ws. możliwości odliczenia od dochodu składki związkowej
Czytaj więcej

20.09.2021

ZNP: We wtorek, 21.09 rozmawiamy z MEiN
Czytaj więcej

06.09.2021

Konferencja prasowa (6.09): Płace nauczycieli i braki kadrowe
Czytaj więcej

02.09.2021

Nauczyciel Roku i Nauczyciel Jutr@ – to już ostatni dzwonek na zgłoszenia (do 10 września)
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.