Uchwała Nr 22/2011 Prezydium ZG ZNP z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru rejestru oddziałów

 

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia co następuje:

§ 1

Ustala się jednolity wzór rejestru oddziałów prowadzonego przez zarząd okręgu – zwanego dalej rejestrem.

§ 2

Wzór rejestru stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. Dla każdego oddziału zarząd okręgu prowadzi kartę oddziału stanowiącą załącznik do rejestru.
  2. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

  1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zarządy okręgów dostosują prowadzone przez siebie rejestry do wzoru określonego niniejszą uchwałą do dnia 31 grudnia br.  przyjmując uchwałę zawierającą:

1) stwierdzenie, iż na dzień przyjęcia uchwały na terenie okręgu działają oddziały wskazane w rejestrze pod Nr od … do … ,

2) upoważnienie dla prezesa okręgu do dokonywania odpowiednich wpisów w rejestrze oraz prowadzenia kart oddziałów.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.