Uchwała Nr 22/2011 Prezydium ZG ZNP z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru rejestru oddziałów

 

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia co następuje:

§ 1

Ustala się jednolity wzór rejestru oddziałów prowadzonego przez zarząd okręgu – zwanego dalej rejestrem.

§ 2

Wzór rejestru stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. Dla każdego oddziału zarząd okręgu prowadzi kartę oddziału stanowiącą załącznik do rejestru.
  2. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

  1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zarządy okręgów dostosują prowadzone przez siebie rejestry do wzoru określonego niniejszą uchwałą do dnia 31 grudnia br.  przyjmując uchwałę zawierającą:

1) stwierdzenie, iż na dzień przyjęcia uchwały na terenie okręgu działają oddziały wskazane w rejestrze pod Nr od … do … ,

2) upoważnienie dla prezesa okręgu do dokonywania odpowiednich wpisów w rejestrze oraz prowadzenia kart oddziałów.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Załączniki:

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej