Uchwała nr 7/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 2

Uchyla się Instrukcję w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich przyjętą uchwałą nr 24/2017 Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej