Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca

Edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat! 

Chcemy edukacji: 

 • na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów 
 • edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli 
 • edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą 
 • edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości  
 • edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej 
 • edukacji równych szans  

To rekomendacje Miasteczka edukacyjnego, które działało pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza” jesienią ubiegłego roku. Mówimy o nich publicznie przy każdej nadarzającej się okazji, wspierając jednocześnie wartości demokratyczne i proobywatelskie inicjatywy. Jest to dla nas ważne, bo zgadzamy się z autorami książki „25 lekcji o edukacji i demokracji”, że: 

– „demokracja i prawa człowieka nie są darem natury. Lezące u ich podstaw wartości muszą zostać wpojone przyszłym pokoleniom. Jest to niepisane zadanie nauczycielek i nauczycieli na całym świecie. Pedagogika i metody dydaktyczne przepojone wartościami demokratycznymi powinny być obecne w całym procesie nauczania i uczenia się; 

– rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów”.  

O tym, dlaczego edukacja jest najważniejsza powiemy także w najbliższą niedzielę podczas Wielkiego Marszu w Warszawie, na który wybierają się nauczyciele i pracownicy oświaty z całej Polski zatroskani o los polskiej szkoły. 4 czerwca widzimy się w gronie tych, którzy chcą lepszej edukacji dla uczniów i uczennic oraz lepszych warunków nauki i pracy!

Dla nas edukacja jest najważniejsza! I nie zawahamy się o tym mówić wszędzie tam, gdzie jest przestrzeń na dialog! 

Rekomendacje ZNP to konkretne rozwiązania poprawiające sytuację dzieci, wychowanków, uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników edukacji 

 Edukacja na miarę XXI, a nie XIX wieku

 • „odchudzenie” podstawy programowej, 
 • indywidualizacja kształcenia w klasach do 20 uczniów, 
 • darmowe podręczniki na wszystkich etapach edukacyjnych, 
 • kształcenie kompetencji kluczowych, 
 • wsparcie specjalistów – psychologów i pedagogów, 
 • lekkie tornistry dla uczniów.

 Edukacja dobrze i racjonalnie finansowana 

 • wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe,
 • prawne zagwarantowanie procentowego udziału wydatków na oświatę w stosunku do PKB na poziomie nie niższym niż 3 proc.,
 • realna poprawa sytuacji materialnej nauczycieli przez powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,
 • finansowanie wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa,
 • wzrost wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami.

 Edukacja z profesjonalną i dowartościowaną kadrą 

 • dowartościowanie i docenienie kadry nauczycielskiej oraz pracowników edukacji,
 • systemowe wspieranie rozwoju profesjonalnego, 
 • wprowadzenie radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost, 
 • mniej biurokracji, 
 • wyposażenie miejsc pracy nauczycieli, 
 • poprawa warunków pracy, 
 • modyfikacja systemu oceny pracy nauczycieli.

 Edukacja ukierunkowana na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości 

 • kształcenie kompetencji kluczowych, w tym pracy zespołowej, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów;
 • ograniczenie tradycyjnych metod nauczania na rzecz sposobów pracy, które autentycznie angażują młodych ludzi – takich, które budzą pasje, zachęcają do stawiania pytań, badania i robienia rzeczy ważnych dla siebie i pożytecznych dla świata; 
 • mądre korzystanie z nowych mediów i technologii

 Edukacja oparta na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowana

 • samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania, więcej decyzji w rękach dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek; 
 • budowanie takich zespołów nauczycielskich, które wypracowują modele działania szkoły z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów i społeczności lokalnej; 
 • przebudowa systemu nadzoru pedagogicznego – więcej doradztwa i wsparcia, mniej arbitralnej kontroli; 
 • faktyczna swoboda stosowania przez nauczycieli w realizacji programu nauczania i metod nauczania, 
 • współpraca z organizacjami społecznymi – korzystanie z ich wsparcia i zasobów. 

 Edukacja równych szans 

 • wsparcie dla dzieci z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami,
 • przeciwdziałanie selekcji oraz segregacji uczennic i uczniów, 
 • edukacja bez rankingów, 
 • szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji; 
 • szkoła jako przyjazne miejsce z dobrym klimatem do nauki, dbanie o relacje nauczyciele – uczniowie – rodzice; 
 • wsparcie edukacyjne i psychospołeczne dzieci; ograniczenie rywalizacji i nacisku na indywidualne sukcesy. 

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/12/ZNP_broszura-informacyjna_rekomentacje-miasteczka-edukacyjnego.pdf

POWIĄZANE WPISY

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy...

Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej