Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub za jego pośrednictwem do Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

  1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
  2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Zasady przyznawania zapomóg określone są w Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP dostępnym tutaj.

Wzór wniosku o przyznanie zapomogi, składanego:

  1. do oddziału ZNP – dostępny jest w biurze oddziału;
  2. do Zarządu Głównego ZNP (składanego za pośrednictwem oddziału ZNP) – dostępny jest pod adresem wskazanym powyżej.

Jednocześnie informujemy, że uruchomione zostało specjalne konto, na które można wpłacać darowizny z przeznaczeniem na zapomogi dla członków ZNP, którzy w związku z udziałem w strajku utracili wynagrodzenie i znajdują się w trudnej sytuacji.

Dane do wpłat:

Odbiorca: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Tytuł: Fundusz strajkowy
Numer rachunku (bank Pekao SA): 82 1240 6247 1111 0000 4976 6017

Istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz członków ZNP zrzeszonych w konkretnym oddziale ZNP, wówczas w tytule przelewu należy wpisać: Fundusz Strajkowy – Oddział ZNP …… (i podać nazwę oddziału).

Oddziały ZNP nie mają możliwości tworzyć odrębnych funduszy strajkowych.

POWIĄZANE WPISY

14.10.2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

BRAWO, nauczyciele i nauczycielki! BRAWO, pracownicy oświaty! Bez Was nie ma edukacji i bez Was nie ma szkoły!...

Czytaj więcej

14.10.2021

Zawsze obecni. Dzień Edukacji Narodowej

„Zawsze obecni”, bo w pandemii, która dotknęła cały świat, byliśmy przy tablicy: wirtualnej czy prawdziwej....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.10.2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Czytaj więcej

14.10.2021

Zawsze obecni. Dzień Edukacji Narodowej
Czytaj więcej

13.10.2021

Wspólne stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność”, Forum – Oświata i ZNP
Czytaj więcej

13.10.2021

Spotkanie trzech oświatowych związków zawodowych
Czytaj więcej

13.10.2021

Nauczyciel Roku 2021 i Nauczyciel Jutr@
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.