Komunikat i video: Rozmowy z MEiN w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 22.03.2023

22 marca 2023 r. odbyły się kolejne rozmowy przedstawicieli związków zawodowych z ministrem edukacji w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas rozmów ZNP reprezentowali wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Elżbieta Markowska i Adam Młynarski.

Tematem spotkania, zaproponowanym przez MEiN, było odbiurokratyzowanie pracy szkoły: dokumentacja związana z pracą nauczyciela i dyrektora szkoły, zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

KOMUNIKAT ZNP

22 marca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, na temat odbiurokratyzowania pracy szkoły, a także zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Resort edukacji zwrócił się również o wcześniejsze przesłanie opinii oświatowych związków zawodowych odnoszących się do materiału dotyczącego różnych wariantów emerytury stażowej dla nauczycieli, omawianego na poprzednim spotkaniu. 

ZNP reprezentowali: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP: Edyta Książek, Elżbieta Markowska i Adam Młynarski.

W opinii ZNP problem odbiurokratyzowania pracy nauczycieli i dyrektorów szkół traktowany jest przez kierownictwo resortu edukacji wyłącznie jako stały element dyskusji toczącej się w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego od 2019 roku. Trudno jest zatem oczekiwać ze strony ministerstwa konkretnych rozwiązań likwidujących generowanie w szkołach i placówkach oświatowych nadmiernej dokumentacji, zwłaszcza, że wśród kierownictwa resortu edukacji prezentowane są różne stanowiska w tym zakresie.

Problem szkolnej biurokracji uważamy za poważny (przeprowadzone przez ZNP w roku 2022 badanie ankietowe potwierdza zasadność eliminowania ze szkolnej praktyki tego zjawiska) nie może być on jednak traktowany przez ministerstwo jako temat zastępczy. W ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty chcemy przede wszystkim rozmawiać o znaczącym wzroście wynagrodzenia nauczycieli i wcześniejszych emeryturach, a także o zmianie regulacji prawnych w zakresie oceny pracy nauczycieli.

W piśmie z 13 marca br., które zostało skierowane do ministra Przemysława Czarnka, podtrzymaliśmy propozycję likwidacji wartości punktowych i procentowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli oraz domagaliśmy się  przywrócenia art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela (prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek powinno przysługiwać wszystkim nauczycielom, wysokości świadczenia emerytalnego powinna być obliczana w oparciu o „stare” zasady). Ponadto, zwróciliśmy się o zaproszenie na spotkanie 22 marca br. przedstawiciela centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niestety, podczas spotkania nie doszło do rozmów na temat wzrostu wynagrodzenia nauczycieli i przyznania im prawa do wcześniejszej emerytury, co postulował ZNP. Sprzeciw w tej sprawie zgłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentowane przez wiceministra Dariusza Piontkowskiego. Pozostałe związki oświatowe nie odniosły się do tej kwestii. Sprawa wcześniejszej emerytury ma być omawiana podczas spotkania, które odbędzie się w maju br. Związek zgłosił wniosek o odbycie dyskusji na temat prawa nauczycieli do emerytury bez względu na wiek już w kwietniu. W marcu Zarząd Główny ZNP podejmie stanowisko w sprawie pilnego rozpoczęcia rozmów na ten temat.

Ministerstwo nie wycofało się z dokonywania oceny pracy nauczycieli w oparciu o wartości punktowe. Rozważana jest jedynie możliwość zmniejszenia skali punktacji.

W kwestii odbiurokratyzowania pracy szkoły resort edukacji przekaże kuratorom oświaty zestaw dokumentów obowiązujących w szkołach i placówkach, które wynikają z przepisów prawa. 

DO DRUKU: Rozmowy z ministrem edukacji w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – komunikat ZNP, 22.03.2023

Biurokracja. Rozmowy z MEiN 22.03.2022
Ocena pracy. Rozmowy z MEiN, 22.03.2023

POWIĄZANE WPISY

31.05.2023

Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca

Edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat!  Chcemy edukacji:  na miarę XXI, a nie...

Czytaj więcej

30.05.2023

Marsz – informacje dla uczestników

Nauczycieli i pracowników oświaty biorących udział w Wielkim Marszu (4 czerwca) w obronie wolności informujemy,...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.05.2023

Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca
Czytaj więcej

30.05.2023

Marsz – informacje dla uczestników
Czytaj więcej

30.05.2023

Poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie emerytur
Czytaj więcej

23.05.2023

Nasze przedstawicielki i przedstawiciele na Akademii Organizowania OPZZ
Czytaj więcej

22.05.2023

ZNP złożył w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek
Czytaj więcej