Edukacja jest jednym z głównych problemów społecznych

Polecamy materiał Pani Redaktor Adrianny Otręby (TVN24) o zmianach, jakie powinny nastąpić w edukacji. W materiale jest mowa także o inicjatywie ZNP: „Ustawę o 20 proc. podwyżce dla wszystkich nauczycieli przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związek liczy na złożenie tego projektu przez posłów opozycji”.

Materiał „Edukacja jednym z głównych problemów społecznych” został wyemitowany w programie „Polska i świat” TVN24 22 i 23 marca 2023 r. Można go obejrzeć na stronie TVN24 – link poniżej:

https://tvn24.pl/programy/edukacja-jednym-z-glownych-problemow-spolecznych-6856517

Przypominamy także rekomendacje ZNP. To konkretne rozwiązania poprawiające sytuację dzieci, wychowanków, uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników edukacji

✔️ Edukacja na miarę XXI, a nie XIX wieku

 • „odchudzenie” podstawy programowej,
 • indywidualizacja kształcenia w klasach do 20 uczniów,
 • darmowe podręczniki na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • kształcenie kompetencji kluczowych,
 • wsparcie specjalistów – psychologów i pedagogów,
 • lekkie tornistry dla uczniów.

✔️ Edukacja dobrze i racjonalnie finansowana

 • wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe,
 • prawne zagwarantowanie procentowego udziału wydatków na oświatę w stosunku do PKB na poziomie nie niższym niż 3 proc.,
 • realna poprawa sytuacji materialnej nauczycieli przez powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,
 • finansowanie wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa,
 • wzrost wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami.

✔️ Edukacja z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

 • dowartościowanie i docenienie kadry nauczycielskiej oraz pracowników edukacji,
 • systemowe wspieranie rozwoju profesjonalnego,
 • wprowadzenie radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost,
 • mniej biurokracji,
 • wyposażenie miejsc pracy nauczycieli,
 • poprawa warunków pracy,
 • modyfikacja systemu oceny pracy nauczycieli.

✔️ Edukacja ukierunkowana na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości

 • kształcenie kompetencji kluczowych, w tym pracy zespołowej, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów;
 • ograniczenie tradycyjnych metod nauczania na rzecz sposobów pracy, które autentycznie angażują młodych ludzi – takich, które budzą pasje, zachęcają do stawiania pytań, badania i robienia rzeczy ważnych dla siebie i pożytecznych dla świata;
 • mądre korzystanie z nowych mediów i technologii

✔️ Edukacja oparta na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowana

 • samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania, więcej decyzji w rękach dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek;
 • budowanie takich zespołów nauczycielskich, które wypracowują modele działania szkoły z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów i społeczności lokalnej;
 • przebudowa systemu nadzoru pedagogicznego – więcej doradztwa i wsparcia, mniej arbitralnej kontroli;
 • faktyczna swoboda stosowania przez nauczycieli w realizacji programu nauczania i metod nauczania,
 • współpraca z organizacjami społecznymi – korzystanie z ich wsparcia i zasobów.

✔️ Edukacja równych szans

 • wsparcie dla dzieci z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami,
 • przeciwdziałanie selekcji oraz segregacji uczennic i uczniów,
 • edukacja bez rankingów,
 • szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji;
 • szkoła jako przyjazne miejsce z dobrym klimatem do nauki, dbanie o relacje nauczyciele – uczniowie – rodzice;
 • wsparcie edukacyjne i psychospołeczne dzieci; ograniczenie rywalizacji i nacisku na indywidualne sukcesy.

➡️ To rekomendacje Miasteczka edukacyjnego, które działało z inicjatywy ZNP w Warszawie pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza”. W miasteczku odbywały się debaty i dyskusje na temat przyszłości edukacji oraz aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły szeroko rozumianej – od przedszkola po uczelnie wyższe. ⬅️

FOLDER “Edukacja jest najważniejsza” – plik do druku posiadają Okręgi ZNP.

POWIĄZANE WPISY

31.05.2023

Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca

Edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat!  Chcemy edukacji:  na miarę XXI, a nie...

Czytaj więcej

30.05.2023

Marsz – informacje dla uczestników

Nauczycieli i pracowników oświaty biorących udział w Wielkim Marszu (4 czerwca) w obronie wolności informujemy,...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.05.2023

Edukacja jest najważniejsza – powiemy o tym 4 czerwca
Czytaj więcej

30.05.2023

Marsz – informacje dla uczestników
Czytaj więcej

30.05.2023

Poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie emerytur
Czytaj więcej

23.05.2023

Nasze przedstawicielki i przedstawiciele na Akademii Organizowania OPZZ
Czytaj więcej

22.05.2023

ZNP złożył w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek
Czytaj więcej