Petycja ZNP do Marszałek Sejmu ws. pilnego procedowania podwyżek zostanie złożona 22 maja br.

W poniedziałek, 22 maja 2023 roku przedstawiciele i przedstawicielki ZNP złożą w Sejmie Petycję do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, który podwyższa o 20% stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli. 

Projekt ZNP został poparty przez wszystkie kluby i koła parlamentarne demokratycznej opozycji i przekazany do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 31 marca 2023 r.  

Petycja ZNP do Marszałek Sejmu ws. pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą zwiększającą wynagrodzenia nauczycieli

Petycja  do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek

ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 2, art. 5 i art. 9 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (EW-020-1178/23) do prac legislacyjnych w Parlamencie.

Petycja jest złożona w imieniu nauczycieli – członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zgodnie z ustawowymi wymaganiami w interesie posłów klubów parlamentarnych Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej oraz Koła Parlamentarnego Polska 2050, którzy podpisali i wnieśli nowelizację jako projekt poselski.

U z a s a d n i e n i e

1. Jednym z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa powinno być podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela i jakości kształcenia. Osiągnięciu powyższego celu powinien służyć m.in. systematyczny wzrost wynagrodzenia nauczycieli przy jednoczesnym znacznym wzroście nakładów finansowych państwa na oświatę. 

Z powodu rekordowej inflacji wartość wynagrodzenia nauczycieli jest realnie coraz niższa, zwłaszcza w sytuacji niewielkiego wzrostu  uposażenia nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. Podana przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc., a wzrost wynagrodzenia w oświacie tylko 5,9 proc.

Niski status finansowy zawodu nauczyciela – przy jednocześnie permanentnie zwiększających się wymaganiach wobec tej grupy zawodowej – jest istotną przyczyną braku chętnych do podejmowania pracy w tym zawodzie, a także odchodzenia z niego wielu doświadczonych nauczycielek i nauczycieli. Taka sytuacji prowadzi do poważnych braków kadrowych w oświacie i spadku jakości kształcenia. 

Wynagrodzenia nauczycieli nie mogą być sytuowane na poziomie minimalnej płacy, co ma miejsce w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę w jednostkach systemu oświaty. 

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, który podwyższa o 20% stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli. 

Konsekwencją podwyższenia stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli z dniem 1 lipca 2023 r. musi być jednoczesne podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Projekt ZNP został poparty przez wszystkie kluby i koła parlamentarne demokratycznej opozycji i przekazany do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 marca 2023 r.  (EW-020-1178/23). Niestety, dotychczas brak jest decyzji Pani Marszałek o rozpoczęciu procedowania tego projektu przez Sejm.

W związku z tym – w imieniu tysięcy członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego – domagamy się pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy zwiększającym wynagrodzenia nauczycieli.

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto. Dlatego niektórzy...

Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024

Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej