ZNP złożył w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek

22 maja 2023 roku przedstawiciele i przedstawicielki ZNP złożyli w Sejmie Petycję do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.Domagamy się pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy zwiększającym wynagrodzenia nauczycieli – czytamy w petycji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, który podwyższa o 20% stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli. Projekt ZNP został poparty przez wszystkie kluby i koła parlamentarne demokratycznej opozycji i przekazany do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 31 marca 2023 r. 

Dzisiaj, 22 maja w imieniu ZNP petycję złożyła delegacja w składzie:

  • Broniarz Sławomir
  • Baszczyński Krzysztof
  • Boroń Arkadiusz
  • Kołtunowicz Wanda
  • Korczak Tomasz
  • Markowska Elżbieta
  • Markiewicz Krzysztof
  • Rezler Jadwiga Aleksandra
  • Sobiborowicz Wanda

Delegacja ZNP spotkała się także z Lewicą, która zorganizowała wspólną konferencję prasową w Sejmie tuż po złożeniu petycji.

Petycja ZNP do Marszałek Sejmu ws. pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą zwiększającą wynagrodzenia nauczycieli

Petycja  do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek

ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 2, art. 5 i art. 9 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (EW-020-1178/23) do prac legislacyjnych w Parlamencie.

Petycja jest złożona w imieniu nauczycieli – członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zgodnie z ustawowymi wymaganiami w interesie posłów klubów parlamentarnych Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej oraz Koła Parlamentarnego Polska 2050, którzy podpisali i wnieśli nowelizację jako projekt poselski.

U z a s a d n i e n i e

1. Jednym z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa powinno być podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela i jakości kształcenia. Osiągnięciu powyższego celu powinien służyć m.in. systematyczny wzrost wynagrodzenia nauczycieli przy jednoczesnym znacznym wzroście nakładów finansowych państwa na oświatę. 

Z powodu rekordowej inflacji wartość wynagrodzenia nauczycieli jest realnie coraz niższa, zwłaszcza w sytuacji niewielkiego wzrostu  uposażenia nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. Podana przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc., a wzrost wynagrodzenia w oświacie tylko 5,9 proc.

Niski status finansowy zawodu nauczyciela – przy jednocześnie permanentnie zwiększających się wymaganiach wobec tej grupy zawodowej – jest istotną przyczyną braku chętnych do podejmowania pracy w tym zawodzie, a także odchodzenia z niego wielu doświadczonych nauczycielek i nauczycieli. Taka sytuacji prowadzi do poważnych braków kadrowych w oświacie i spadku jakości kształcenia. 

Wynagrodzenia nauczycieli nie mogą być sytuowane na poziomie minimalnej płacy, co ma miejsce w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę w jednostkach systemu oświaty. 

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, który podwyższa o 20% stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli. 

Konsekwencją podwyższenia stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli z dniem 1 lipca 2023 r. musi być jednoczesne podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Projekt ZNP został poparty przez wszystkie kluby i koła parlamentarne demokratycznej opozycji i przekazany do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 marca 2023 r.  (EW-020-1178/23). Niestety, dotychczas brak jest decyzji Pani Marszałek o rozpoczęciu procedowania tego projektu przez Sejm.

W związku z tym – w imieniu tysięcy członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego – domagamy się pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy zwiększającym wynagrodzenia nauczycieli.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP /-/

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP /-/

Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG ZNP /-/

PETYCJA DO DRUKU

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli

17 lipca 2024 r. odbyło się w MEN pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i...

Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli

16 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Grupa...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

15.07.2024

16 i 17 lipca: Grupy robocze ds. awansu i kwalifikacji
Czytaj więcej

15.07.2024

Związkowe abc: Informator dla oddziałów ZNP
Czytaj więcej

10.07.2024

WYNAGRODZENIA: Sprawy wymagające pilnego uregulowania i konkretne propozycje ZNP
Czytaj więcej