Pisma ZNP do Prezydenta, Premiera oraz Ministra Edukacji i Nauki ws. płac nauczycieli

1 lipca 2022 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezydenta, Premiera i ministra edukacji z wnioskiem o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty.

  • ZNP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników, w tym zwiększenie nie później niż od dnia 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli, o co najmniej 20%.
  • Związek zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną tak, aby jak najszybciej rozwiązać najbardziej palące problemy systemu oświaty.
  • Związek wezwał Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP ws. zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one MEiN do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.

28 czerwca br. Zarząd Główny ZNP przyjął uchwałę ws. kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela.

PISMA ZNP

PISMO ZNP DO PREMIERA

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń, jak również narastające problemy szkół i przedszkoli i innych jednostek systemu oświaty będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi, w tym oświatowymi związkami zawodowymi, mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników.

Sytuacja w oświacie pogarsza się z każdym rokiem. Obecnie jest ona wyjątkowo trudna, co powoduje wzrost niezadowolenia wśród pracowników. Dlatego musimy szybko i skutecznie reagować na niekorzystne zjawiska zachodzące w systemie polskiej oświaty i wychowania, w tym spadek prestiżu zawodu nauczyciela.

Liczymy na ustalenie jak najszybszego terminu spotkania.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

LIST ZNP DO PREZYDENTA

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną.

Mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń, jak również narastające problemy szkół i przedszkoli i innych jednostek systemu oświaty będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi, w tym oświatowymi związkami zawodowymi, mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników.

Priorytetem państwa powinno być podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Dotychczasowe działania Ministra Edukacji i Nauki, skutkujące częstymi i nieprzemyślanymi zmianami w prawie oświatowym, nie sprzyjają wyeliminowaniu niekorzystnych tendencji zachodzących w systemie oświaty. Wprost przeciwnie eskalują napięcie w środowisku oświatowym. Rośnie niezadowolenie i rozgoryczenie licznej rzeszy nauczycieli.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

WNIOSEK ZNP DO MEiN

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Zarząd Główny ZNP wzywa Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP w sprawie zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one Ministra Edukacji i Nauki do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną. Jednocześnie wystąpiliśmy do Prezesa Rady Ministrów o  pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi, w tym oświatowymi związkami zawodowymi, mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników.

Liczymy na podjęcie przez Ministra Edukacji i Nauki konstruktywnego dialogu z partnerami społecznymi.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli

List ZNP do ministra edukacji ws. przebiegu rozmów z pracownikami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Departamentu...

Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek

Mirosław Kozik, nauczyciel z Pszczyny i przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP złożył w...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

09.12.2022

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek
Czytaj więcej

08.12.2022

Protest ZNP ws. eliminowania partnerów społecznych przez Premiera
Czytaj więcej

07.12.2022

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP
Czytaj więcej

07.12.2022

List ZNP do Premiera RP ws. wypłacenia dodatku inflacyjnego
Czytaj więcej