Uchwała ZG ZNP ws. działań na rzecz oświaty oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela

Uchwała nr 10/2022 Zarządu Głównego ZNP z 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela

Mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń, jak również narastające problemy szkół i przedszkoli i innych jednostek systemu oświaty będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 i 11 i ust. 2 Statutu ZNP postanawia:

§ 1

Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z partnerami społecznymi mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dla systemu oświaty oraz zatrudnionych w nim pracowników, w tym zwiększenie nie później niż od dnia 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli, o co najmniej 20%.

§ 2

Zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną tak, aby jak najszybciej rozwiązać najbardziej palące problemy systemu oświaty. 

§ 3

Wezwać Ministra Edukacji i Nauki do przestrzegania postanowień § 3 pkt 1 porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2002 r. pomiędzy resortem edukacji a Zarządem Głównym ZNP w sprawie zasad współdziałania MEN ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie, w jakim zobowiązują one Ministra Edukacji i Nauki do współdziałania z ZNP w celu poprawy ekonomicznych i bytowych warunków życia pracowników oświaty.

§ 4

W razie odmowy podjęcia rozmów przez stronę rządową lub fiaska rozmów strony rządowej ze stroną społeczną upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZNP do:

1) zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej mającej na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu oświaty, 

2) zorganizowania i przeprowadzenia po dniu 31 sierpnia 2022 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej obejmującej wszelkie dopuszczone prawem działania, począwszy od oflagowania zakładów pracy, a skończywszy na wejściu w spór zbiorowy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli

List ZNP do ministra edukacji ws. przebiegu rozmów z pracownikami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Departamentu...

Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek

Mirosław Kozik, nauczyciel z Pszczyny i przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP złożył w...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

09.12.2022

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek
Czytaj więcej

08.12.2022

Protest ZNP ws. eliminowania partnerów społecznych przez Premiera
Czytaj więcej

07.12.2022

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP
Czytaj więcej

07.12.2022

List ZNP do Premiera RP ws. wypłacenia dodatku inflacyjnego
Czytaj więcej