Sprostowanie ZNP dot. protokołu MEiN z posiedzeń grupy roboczej

Sprzeciwiamy się zamieszczeniu w jednym protokole przebiegu dyskusji i ewentualnych ustaleń przyjętych 1 lipca 2021 r., tj. podczas spotkania, w którym nie uczestniczyliśmy.

Warszawa, 14 lipca 2021 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego w odpowiedzi na treść korespondencji w sprawie projektu protokołu z posiedzeń grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli oświadcza, że przedstawiciele ZNP uczestniczyli wyłącznie w spotkaniu grupy roboczej 16 czerwca 2021 r., dlatego powinien zostać nam przekazany protokół tylko ze spotkania, które odbyło się w tym dniu.

Sprzeciwiamy się zamieszczeniu w jednym protokole przebiegu dyskusji i ewentualnych ustaleń przyjętych 1 lipca 2021 r., tj. podczas spotkania, w którym nie uczestniczyliśmy.

Odnosząc się jednak do treści przesłanego protokołu ZNP wskazuje na wyjątkową nierzetelność zapisów.

Należy podkreślić, że po przedstawieniu prezentacji wiceminister Dariusz Piontkowski opuścił posiedzenie grupy roboczej (po 45 min.), pozostawiając pozostałych uczestników z urzędnikami MEiN. Oznaczało to w praktyce, że podczas spotkania doszło wyłącznie do wymiany poglądów, a nie do faktycznych konsultacji.

Po dwóch godzinach przedstawiciel ZNP zaproponował przerwę do czasu przedstawienia przez MEiN założeń budżetu na oświatę w 2022 r., uznając dalszą dyskusję za bezprzedmiotową. Fakt ten nie został odnotowany w protokole.

Ponadto w protokole zostały zniekształcone wypowiedzi przedstawicieli ZNP dotyczące obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Przedstawiciele ZNP mówili o dwóch inicjatywach dotyczących finansowania wynagrodzeń nauczycieli oraz systemu wynagradzania nauczycieli, a nie o jednej, jak wynika z protokołu.

W protokole nie uwzględniono wypowiedzi przedstawiciela ZNP, że przedstawione przez ministerstwo propozycje to zmiana warunków pracy i płacy na niekorzyść nauczycieli oraz wypowiedzi, że dyskusję o zmianach w pragmatyce zawodowej nauczycieli należy rozpocząć od określenia finansowania zadań oświatowych.

ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zapisom zamieszczonym na stronie 8. dokumentu o przyjętych ustaleniach. Pytamy – kto z kim je „ustalił”?

ZNP zgodnie z decyzją Prezydium ZG ZNP z dnia 21 czerwca 2021 r. zawiesiło swoje uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty do czasu przedstawienia przez ministerstwo założeń budżetu na oświatę oraz systemu wynagradzania nauczycieli opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce.

Wobec powyższego Związek Nauczycielstwa Polskiego nie podpisze przesłanego protokołu. Nie będziemy legitymizować takiej formy prowadzenia dialogu.

Jednocześnie nawiązując do wspólnego stanowiska ZNP i Forum Związków Zawodowych domagamy się dwustronnych rozmów o zmianie systemu wynagradzania nauczycieli (rząd i związki zawodowe). W tej sprawie wystąpiliśmy do Premiera.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Krzysztof Baszczyński /-/

Wiceprezes ZG ZNP

POWIĄZANE WPISY

Spotkanie ZNP z Marszałek Sejmu

28 września o godz. 13.00 z inicjatywy ZNP odbędzie się spotkanie kierownictwa Związku z panią Elżbietą Witek...

Czytaj więcej
Wznowienie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Po ośmiu miesiącach minister edukacji wznawia prace Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

30.09.2022

З Днем працівника освіти України!
Czytaj więcej

29.09.2022

Zapraszamy ministra edukacji – po raz kolejny – na spotkanie
Czytaj więcej

28.09.2022

Spotkanie ZNP z Marszałek Sejmu
Czytaj więcej

28.09.2022

Pogotowie protestacyjne to nasz alert dla edukacji!
Czytaj więcej

28.09.2022

Spotkanie ZNP z Marszałek Sejmu
Czytaj więcej