,

Wniosek ZNP do MZ o dostęp do testowania i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

Składamy wniosek ZNP do Ministra Zdrowia o priorytetowe potraktowanie pracowników oświaty w zakresie dostępności do testowania i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

Warszawa, 30 listopada 2020 r.

Pan Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia

WNIOSEK

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263) – reprezentując interesy pracownicze pracowników oświaty – Związek Nauczycielstwa Polskiego składa wniosek o priorytetowe potraktowanie pracowników oświaty w zakresie dostępności do testowania i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

UZASADNIENIE

Jak wynika z raportu Zespołu ds. Covid-19 PAN konieczna jest zmiana strategii testowania i skupienie się na testowaniu tych, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z wieloma osobami i mogą przyczyniać się do istotnego rozprzestrzeniania się epidemii. Takimi testami więc objęci powinni być w pierwszej kolejności m.in. pracownicy oświaty, bowiem funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych jest nieodzowne ze względów społecznych, edukacyjnych i gospodarczych.

Osoby te powinny mieć dostęp do łatwego i szybkiego testowania. Umożliwi to ich pracę, a w przypadku stwierdzonego zakażenia izolację, co sprawi, że nie będą transmitowały wirusa w swoich grupach pracowniczych, wśród uczniów i ich rodzin, a więc w społeczeństwie, udokumentowane są bowiem ogniska w grupach dzieci oraz transmisje od dzieci do nauczycieli, pracowników obsługi i domowników.

Liczba zwolnień lekarskich pracowników edukacji w bieżącym roku szkolnym jest o 37% większa niż w roku poprzednim. Z danych ZUS wynika, że od 1 września zwolnienia lekarskie (w tym z powodu zakażenia SARS-CoV-2) otrzymało ponad 430 tys. pracowników oświaty. W październiku nastąpił skokowy wzrost – 330 tys., to niemal dwa razy więcej niż w październiku 2019 r. Zwolnienia wystawione pracownikom edukacji w październiku stanowiły aż 13% ogółu zwolnień.

Oznacza to spadek efektywności pracy oraz problemy organizacyjne przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a często uniemożliwia ich funkcjonowanie. Przejście na zdalny tryb nauczania może powstrzymać falę zachorowań, ale wraz z powrotem uczniów do szkoły problem wróci i istnieje realne zagrożenie, że działalność wielu placówek będzie musiała być zawieszona.

Biorąc powyższe pod uwagę zaszczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w pierwszej kolejności m.in. pracowników oświaty – mających tak ważne społecznie znaczenie – będzie dobrą i oczekiwaną decyzją.

Krzysztof Baszczyński /-/

Wiceprezes ZG ZNP

POWIĄZANE WPISY

ZNP interweniuje ws. ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów

Interwencja ZNP dotycząca ograniczania w niektórych szkołach wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w...

Czytaj więcej
Wniosek ZNP do Premiera o uchylenie rozporządzeń dot. nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości

ZNP ponownie zwraca się do Premiera ws. uchylenia i wycofania z obiegu prawnego rozporządzeń Ministra Edukacji i...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.05.2022

Egzamin ósmoklasisty 2022
Czytaj więcej

24.05.2022

ZNP interweniuje ws. ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów
Czytaj więcej

23.05.2022

Ukraińskie ABC. Podcast nr 4 dla uczniów i nauczycieli
Czytaj więcej

23.05.2022

Документи про освіту
Czytaj więcej

23.05.2022

Minister edukacji o płacach w Sejmie
Czytaj więcej