Żądamy odwołania Anny Zalewskiej


Konferencja prasowa ZNP z udziałem prezesa Związku Sławomira Broniarza i wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego (27.03.2018).

Żądamy odwołania Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej z powodu:

1)            wdrożenia wbrew opinii ekspertów i większości opinii publicznej nieprzemyślanej, źle przygotowanej i niezwykle kosztownej reformy ustrojowej i programowej polskiej szkoły;

2)            zniszczenia 18-letniego dorobku gimnazjów poprzez ich stopniową likwidację;

3)            spowodowania chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach;

4)            pozorowania dialogu oraz posługiwania się nieprawdą i manipulacją;

5)            składania deklaracji bez pokrycia, między innymi w zakresie przywrócenia pragmatyki nauczycielskiej pracownikom domów dziecka i pogotowi opiekuńczych czy przywrócenia uprawnień nauczycielskich w zakresie przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela);

6)            przyzwolenia na pracę nauczycieli w formie wolontariatu;

7)            nowelizacji Karty Nauczyciela prowadzącej do likwidacji niektórych dodatków i uprawnień socjalnych, ograniczenia dostępu do urlopów zdrowotnych, a także wydłużenia ścieżki awansu zawodowego i wprowadzenia permanentnej oceny pracy nauczycieli;

8)            przeforsowania w Parlamencie, wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi,  zapisu w ustawie Karta Nauczyciela  obowiązku tworzenia w każdej szkole i placówce regulaminów wskaźników oceny pracy nauczyciela, a w każdym samorządzie regulaminów wskaźników oceny pracy dyrektorów;

9)            wprowadzania podziałów w radach pedagogicznych poprzez ustanowienie dodatku za wyróżniającą pracę tylko dla nauczycieli dyplomowanych;

10)         dalszej pauperyzacji środowiska pracowników oświaty.

Te dziesięć powodów upoważniają Związek Nauczycielstwa Polskiego do wystąpienia do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej.

POWIĄZANE WPISY

14.10.2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

BRAWO, nauczyciele i nauczycielki! BRAWO, pracownicy oświaty! Bez Was nie ma edukacji i bez Was nie ma szkoły!...

Czytaj więcej

14.10.2021

Zawsze obecni. Dzień Edukacji Narodowej

„Zawsze obecni”, bo w pandemii, która dotknęła cały świat, byliśmy przy tablicy: wirtualnej czy prawdziwej....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

14.10.2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Czytaj więcej

14.10.2021

Zawsze obecni. Dzień Edukacji Narodowej
Czytaj więcej

13.10.2021

Wspólne stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność”, Forum – Oświata i ZNP
Czytaj więcej

13.10.2021

Spotkanie trzech oświatowych związków zawodowych
Czytaj więcej

13.10.2021

Nauczyciel Roku 2021 i Nauczyciel Jutr@
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.