,

Apelujemy ponownie do premiera

Dzisiaj, 19 października br.:

 • rano prezydent powołał posła PiS Przemysława Czarnka na nowego ministra edukacji i nauki. Według głowy państwa, nowy minister powinien zająć się m.in. zmianami w podstawie programowej;
 • szkoły średnie przeszły na zdalne lub hybrydowe nauczanie;
 • Minister zdrowia zapowiedział, że w przyszły tydzień możemy wejść z liczbą 15, 20 tysięcy zachorowań dziennie.

Dlatego ponawiamy nasz apel do Premiera RP o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!

Rząd, odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, nie może pozostawić bez żadnych działań osłonowych dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty codziennie spotykających się w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych!

Jednocześnie przesyłamy Premierowi 20 postulatów, które rząd powinien zrealizować, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie. Te działania to:

 1. doposażenie placówek w sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom
 2. utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne
 3. zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu
 4. modyfikacja podstawy programowej kształcenia
 5. opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;
 6. kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 7. zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;
 8. zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;
 9. uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;
 10. opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;
 11. stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);
 12. zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;
 13. zmniejszenie liczebności klas;
 14. rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);
 15. wprowadzenie automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;
 16. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;
 17. doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;
 18. wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi);
 19. wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;
 20. wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty.

POWIĄZANE WPISY

Działania ZNP dot. ustawy o zawodach medycznych i nauczycieli logopedów – komunikat

W kontekście projektu ustawy o zawodach medycznych kierowane są do Związku Nauczycielstwa Polskiego liczne...

Czytaj więcej
Informacja dotycząca nauczycieli – logopedów zatrudnionych w szkołach

Wobec przyjęcia przez rząd projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, ustawy która dotyczy logopedów...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej