My, nauczyciele i nauczycielki, mamy moc! – wystąpienie prezesa ZNP

– My, nauczyciele i nauczycielki możemy zmieniać świat i robimy to. Mamy w sobie siłę, mamy moc. Mamy siłę, bo tym, co zmienia świat i nasze życie, jest edukacja. Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela mówił dziś, otwierając 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP Sławomir Broniarz, prezes Związku.

– Szkoła – jak wiemy – nie tylko uczy. Szkoła wychowuje do życia społecznego, do bycia obywatelem – aktywnym, zaangażowanym, krytycznie myślącym, zdolnym do działania na rzecz innych. Ale żeby szkoła najpełniej mogła to realizować, musi być szkołą demokratyczną, powszechną, czyli dostępną dla każdego dziecka, bez względu na jego pochodzenie i zamożność. I musi zapewniać nauczycielom autonomię wykonywania naszego zawodu. Z tego przekonania wynikają nasze wartości, nasze tradycje i ważne dla nas idee – podkreślił. – Z marzeń o demokratycznej szkole, o szkole dla każdego dziecka, o bezpłatnej edukacji narodził się 114 lat temu Związek Nauczycielstwa Polskiego. Narodził się z niezgody na tyranię i ucisk zaborców, z niezgody na niesprawiedliwość. Założyciele  naszego Związku byli żarliwymi zwolennikami prawa dziecka do edukacji. Byli jednocześnie równie żarliwymi patriotami.  (…)

Prezes ZNP przypomniał, że chociaż nakłady na edukacje w Polsce należą do najniższych w Europie, to polska szkoła plasuje się pod względem wyników nauczania – w europejskiej czołówce. Potwierdzają to wyniki ostatnich edycji prestiżowego międzynarodowego badania PISA. Zgodnie z tymi wynikami polska szkoła niewiele ustępuje uważanej na całym świecie za wzór szkole fińskiej. – To sukcesy, którymi powinniśmy się chwalić – powiedział. – Niezaprzeczalnym atutem polskiej szkoły są nauczycielki i nauczyciele – należą oni do najlepiej wykształconych w Europie. (…)

Z najnowszego, opublikowanego w listopadzie br. raportu Głównego Urzędu Statystycznego, wynika, że w polskich szkołach pracują świetnie przygotowani, doświadczeni pedagodzy. 56 proc. z nich to nauczyciele dyplomowani, co piaty nauczyciel to nauczyciel mianowany. Dane GUS potwierdzają, że głównym pracodawcą nauczycieli jest szkolnictwo publiczne. 86,6 proc. etatów nauczycielskich w poprzednim roku szkolnym funkcjonowało właśnie w szkołach publicznych.

– W ciągu 30 lat  transformacji ustrojowej naszemu Związkowi udało się obronić system edukacji publicznej przed prywatyzacją i komercjalizacją. Udało się zachować jednolity status zawodowy nauczyciela szkoły publicznej, w tym m.in. stabilne warunki zatrudnienia. Chociaż stoczyliśmy w tej sprawie wiele bitew z różnymi rządami, udało się nie dopuścić do likwidacji Karty Nauczyciela. To właśnie Karta Nauczyciela jest dziś głównym czynnikiem stabilizującym system oświaty, gdyby nie nasza ustawa zawodowa, system ten byłby kompletnie rozchwiany z powodu dewastujących zmian prawnych – mówił szef ZNP. – Bronimy edukacji publicznej, ponieważ nie chcemy, by z edukacją było tak jak ze służbą zdrowia, która została częściowo sprywatyzowana. (…)

– Bądźmy razem, bądźmy solidarni, walczmy o naszą godność. Nie pozwólmy sobie też wmówić, że jesteśmy piątym kołem u wozu, że nikt nas nie potrzebuje, że wystarczy podnieść pensum do 24 godzin i zwolnić co czwartego nauczyciela, by szkoły świetnie uczyły. Już dziś – jak wynika z badania IBE – przeciętny nauczyciel pracuje średnio 47 godzin w tygodniu, kuratoria publikują ogłoszenia z ofertami tysięcy miejsc pracy w oświacie, w wielu szkołach od września dyrektorzy nie mogą znaleźć nauczycieli do niektórych przedmiotów – mówił prezes ZNP. – Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jaką lekcję wynieść z doświadczeń poprzednich pokoleń, to niech spojrzy na mury naszego budynku przy ulicy Juliana Smulikowskiego. Dostrzeże ślady po pociskach. Namacalny dowód na to, co się tu działo w najtrudniejszym okresie naszej historii. To namacalny symbol naszej przeszłości, poświęcenia naszych poprzedników. Naszej historii można dotknąć. Patrzymy na naszą historię, ale nie stoimy w miejscu. Myślimy o przyszłości i chcemy mieć na nią wpływ. Jak piszą Susan Hopgood i Fred van Leeuwen: „Nauczyciele muszą odzyskać kontrolę nad swoim zawodem”. Działając razem, wspólnym wysiłkiem, możemy to osiągnąć. Zrobimy to!

POWIĄZANE WPISY

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy...

Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej